skip to Main Content

Better Business, Better World rapport

Business and Sustainable Development Commission udgav i januar rapporten “Better Business, Better World” report, som konkludere at indfrielsen af FN’s Verdensmål er en forretningsmulighed, der har en værdi på 80.000 milliarder kr.

Mange kommentatorer hævder at  globaliseringen har nået sin højeste. På trods af sin rolle i de seneste 30 år, hvor den har bragt sundhed, rigdom, uddannelse og højere levealder oplever store grupper  i Vesten stagnerende indkomster, hvilket gør dem vrede på eliten, der er sluppet udenom finanskrisen. Frustrerede vælgere har afvist mere international integration hvilket fører til ekstremisme og i andre land har man fejlet økonomisk og miljømæssigt f.eks. i asiatiske lande der kæmper med smog i byerne og fattigdom og sociale problemer i landområderne. Det ser ud til at omkostningerne i vores globale økonomi begynder at være større end dens fordele.
Det stiller store krav til virksomhedsledere overalt.
Det er baggrunden for at Business and Sustainable Development Commissions rapport. Kommissionen mener at erhvervslivet udgør kernen i at et mere åbent globalt økonomisk system. Det er ikke længere en mulighed at fortsætte med “business as usual”.

Der er brug for nye modeller, som prioritere miljømæssig bæredygtighed, men som også gør udrydelse af fattigdom og adgang til økonomiske muligheder til nye forretningsmuligheder for innovative virksomheder.

Der er store udfordringer forbundet med at ændre systemet og adressere de udfordringer verden står over for. Det kræver at regeringer, civilsamfundet og erhvervslivet arbejder sammen med fuld fokus. Ellers er det ikke muligt at løse dem. ingen chance for at løse dem. Løsninger er presserende. Men kommissionen mener, at hvis der er nok ledere, som handler nu og kollektivt, så så kan det lade sig gøre.

Rapporten er lavet på basis af et års intens analysearbejde fra mere end 35 global forretningsledere og repræsentanter fra civilsamfundet. Blandt dem er bl.a. danske Lise Kingo i sin egenskab af direktør for UN Lise Kingo og Mads Nipper fra Grundfos.

Rapporten slår som nævnt fast at indfrielsen af FN´s Verdensmål i 2030 vil åbne op for mindst 60 såkaldte market “hot spots” til en samlet værdi på 12 billioner dollars (80.000 milliarder kr.) i besparelser på virksomhedsdrift eller i indtægtsmuligheder indenfor fire områder: fødevarer og landbrug, byer, energi og materialer, og sundhed og velvære.

Den samlede økonomiske værdi ved at implementere FNs Verdensmål kan være 2-3 gange større, hvis man også tager højde for større arbejds- og ressourceproduktivitet. Et fokus på at indfri Verdensmålene ville yderligere fungere som motor for at skabe 380 millioner nye jobs på verdensplan inden 2030.

Der er altså på ingen måde tale om at skulle gøre et ”ofre” for at prioritere en bæredygtig udvikling – den udvikling som Verdensmål er god for mennesker, planet og profit.

 

Læs rapporten Better Business, Better World her 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top