skip to Main Content

Aarhus Kommune må ikke være medejer af socialøkonomiske virksomhed

Ankestyrelsen har d. 17. marts afgjort, at det ikke er lovligt for Aarhus Kommune at være medejer af et socialøkonomisk vikarbureau.

Aarhus Kommune bad i 2013 Statsforvaltningen forholde sig til, om kommunen må være medejer af et selskab, der driver vikarservice som socialøkonomisk virksomhed, fordi kommunen gerne vil investere i nye muligheder for kommunens fleksjobvisiterede, ledige borgere.
Statsforvaltningen (der nu hedder Ankestyrelsen) har den 16. marts 2017 afgivet en vejledende udtalelse om sagen, hvor Statsforvaltningen ikke fandt, at Aarhus Kommunes deltagelse i socialøkonomisk virksomhed var lovlig.

Aarhus Kommune ønskede at indskyde kapital i (og derved blive medejer af) et vikarbureau, der ville blive oprettet som aktie- eller anpartsselskab. På den måde ville kommunen både opnå en ejerandel og også blive repræsenteret i bestyrelsen.

Det var hensigten at vikarbureauet skulle fungere som en socialøkonomisk virksomhed, som alene ville ansætte og aflønne fleksjobbere. Hvis der på sigt blev brug for det ville man også have ordinært ansatte f.eks. i administrationen og ledelsen.

Hverken beskæftigelseslovgivning eller lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder giver kommunen hjemmel til at deltage i sådanne virksomheder. Derfor har
Statsforvaltningen har derfor afgivet udtalelsen ud fra de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.
Her gælder der et princip om, at kommuner som udgangspunkt ikke må drive erhvervsvirksomhed – dels fordi visse erhvervsaktiviteter traditionelt set har været forbeholdt den private sektor, dels på grund af hensynet om at undgå konkurrenceforvridning.

Aarhus Kommune mente, at det underliggende almennyttige formål – nemlig at skabe rammer for aktivering – var tungtvejende og kunne lede til, at forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed måtte vige i den konkrete sag.

Statsforvaltningen mente dog ikke, at de fremlagte hensyn var tilstrækkeligt grundlag til, at kommunen kunne være medejer af en vikarvirksomhed – trods det, at lovgivningen kan anskues som et overordnet politisk ønske om socialøkonomiske initiativer.
Derfor fandt Statsforvaltningen, at Aarhus Kommunes deltagelse i socialøkonomisk virksomhed ikke ville være lovlig.

Man kan læse Statsforvaltningens udtalelse her

Læs mere her

Kilde: Advokatfirmaet Horten

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top