skip to Main Content

Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor

”Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor” er en ny bog redigeret af Hanne Kathrine Krogstrup og med bidrag fra en lang række eksperter inden for samskabelse og capacity building.

De senere år har samskabelse vundet indpas i den offentlige sektor som en arbejdsform, der lægger mindre vægt på kontrol og i stedet vægter samarbejde og inddragelse. Mange taler om en generel overgang fra New Public Management til New Public Governance i den offentlige sektor.

To nøgleord i New Public Governance er co-production og co-creation. På dansk er de smeltet sammen til ordet samskabelse. I denne antologi afgrænses samskabelse til mikroniveau altså offentlige organisationers samskabelse med borger og brugere.

En væsentlig komponent i samskabelse og New Public Governance er, at offentlig styring i højere grad handler om at hæve serviceniveauet ved at opbygge kompetencer. Det kræver en ny dagsorden i den offentlige forvaltning med fokus på capacity building.

Capacity building defineres i bogen som: enhver handling, der medvirker til at forbedre individers, organisationers eller systemers evne til at nå egne mål. Begrebet foldes mere ud i kapitel 2 af bogen.

Bogen stiller skarpt på samskabelse i den offentlige sektor og præsenterer capacity building som et perspektiv til at sikre bedre relationer, mere robuste organisationer og en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i den offentlige sektor.

Bogen er redigeret af Hanne Kathrine Krogstrup, professor mso ved Aalborg Universitet.
Læs mere om Anne Kathrine Krogstrup her

FAKTA:

Titel: Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor

Forfattere: Hanne Kathrine Krogstrup, Torben Elgaard Jensen, Erik Laursen, Nikolaj Stegeager, Anders Kristian Munk, Anja Overgaard Thomassen, Lise Degn, Dorte Ågård, Sarah Grams Davy, Nanna Møller Mortensen, Anders Koed Madsen, Morten Misfeldt, Andreas Lindenskov Tamborg, Bolette Rye Mønsted, Julie Borup Jensen

ISBN: 9788741265896 (Bog)
ISBN: 9788741269887 (i-bog)
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Udgivelsesår: 2017
Udgave: 1
Bogen er på 200 sider og kan købes hos Hans Reitzels Forlag: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top