skip to Main Content

Satspuljemidler fordeles til initiativer for udsatte børn og voksne

Partierne bag satspuljeaftalen blev tirsdag d. 9. maj enige om, hvordan pengene til udvikling af mere effektive sociale indsatser til udsatte voksne og til børn og unge konkret skal fordeles.

Med satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat en kvart milliard over fire år til at opnå bedre resultater af kommunernes indsats for socialt udsatte voksne, så flere modtager en indsats, der bygger på gode erfaringer og solid viden om effekten. Det skal ske gennem et nyt, socialt udviklings- og investeringsprogram.
Derudover blev det besluttet at bruge ca. 184 millioner kroner til indsatser over for børn og unge, som på grund af mistrivsel eller psykisk sårbarhed har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen med venner, skole og familie.
Formålet er at give dem effektiv støtte, der styrker deres handlekraft og mentale trivsel, før problemerne vokser sig større.

Bag aftalen står Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

I forhold til voksne igangsættes i 2017 følgende initiativer:
– Udvikling og test af nye bostøtteforløb
– Investering i efterværn til unge
– Udbredelse af virksomme bostøttemetoder

Til udsatte og sårbare børn og unge fordeles de ca. 184 millioner kroner på:

– Styrke børn og unges handlekraft og sociale færdigheder
– Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR
– Socialøkonomisk Investeringsmodel (SØM) på børneområdet

Der afsættes midler til at udvide den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), som i dag udvikles på voksenområdet, til også at omfatte børn og unge. Det sker fordi kommunerne skal have et godt beslutningsgrundlag for at investere i nye forebyggende indsatser for børn og unge. SØM modellen gør det muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af forebyggende indsatser. Det vil gøre det tydeligt for kommunerne, at der er potentiale i at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store.

Læs mere her

Kilde: Børne- og Socialministeriet

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top