skip to Main Content

Status fra Incita april 2017

Hvad er status i de store danske socialøkonomiske virksomheder pt.?  Christina Grøntved, direktør hos Incita, giver her en kort status fra virksomheden pr. april 2017.

Den erhvervsdrivende fond og RSV, Incita er en 50 år gammel socialøkonomisk virksomhed med base i Valby, København. Etableret i 1966 som ”Optræningsinstitut under Rigshospitalet” og i 2005 afknoppet fra Københavns Kommune og etableret som erhvervsdrivende fond. I 2015 registreret som RSV. Vi opererer 100% på markedsvilkår. 

Incita har en stor konsulentafdeling, der løser beskæftigelsesopgaver for kommuner (typisk via licitationer) i forbindelse med ressourceforløb, fleksjobformidling, afklaring af arbejdsevne, job- og praktikpladsetablering, mentorindsats, mestring af psykisk sygdom, fastholdelse på uddannelse, fysisk træning af sygemeldte. Derudover har vi produktionsvirksomheden FLKS, der laver industriel produktion, montage, kantineløsninger og cykelservice. Og så har vi Kilden, et beskæftigelsestilbud til senhjerneskadede, hvor der er tilknyttet biavl og et mindre gartneri. Alt i alt en blandet landhandel – og under fondens formål ”at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet”. Se mere på  www.incita.dk

Fakta om Incita, april 2017

 • 98 medarbejdere
 • Omsætning i 2016: DKK 56 mio.
 • Har samarbejdsaftaler med 19 kommuner
 • 935 deltagere i forløb i april 2017
 • Har i 1. kvartal 2017 etableret virksomhedspraktik for cirka 200 mennesker på arbejdspladser i hovedstaden
 • Har et virksomhedsnetværk bestående af 2465 antal private og offentlige virksomheder
 • Lige nu har vi 24 jobannoncer klar med ledige stillinger til mennesker i fleksjob på småjobportalen.
 • Har netop udgivet Arbejdsgiver Analysen 2017, som kortlægger arbejdsgiveres motiver og holdninger til at ansætte udsatte ledige
 • Har 16 private virksomheder som kunder, hvor Incita leverer pakke- og montageløsninger
 • Større produktionsopgaver i april 2017: Pakke 90.000 kondomer, samle 200 cykler og recycle 2.500 kabelspoler.
 • Driver et forskningssamarbejde med Metropol om at kortlægge de mest effektive indsatser for udsatte ledige
 • Direktør Christina Grøntved, cgr@incita.dk

Med vores egenproduktion, vores tværfaglige stab og daglige kontakt med hundredvis af arbejdsgivere kan vi tilbyde spændende og udviklingsorienterede indsatser for udsatte ledige, som skaber forandring og nytænkning i den enkeltes liv.

Læs mere om Incita på: www.incita.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top