skip to Main Content

iCare Benefits

iCare Benefits er en socialøkonomisk virksomhed i Vietnam, som er grundlagt i 2014 for at for at hjælpe fabriksarbejdere med lav indkomst med at få adgang til grundlæggende forbrugsgoder og -serviceydelser.

iCare Benefits sælger forbrugsgoder, som f.eks. køleskab og komfur gennem låne- og afdragsordninger uden rente til mennesker, der kvalificerer sig til medlemskab af ordningen.

iCare Benefits´ forretningsmodel fungerer ved at virksomheden opkøber produkter til engrospriser. Produkterne tilbydes derefter til mennesker i lavindkomstgrupper, som vil betale et lille beløb på forhånd, mens resten prisen betales ved at der trækkes et lille beløb fra deres månedsløn over flere måneder uden rente.

Den rentefri ordning og de små afdrag har betydet at mange flere mennesker kan få adgang til grundlæggende forbrugsgoder, og ordningen har da også haft en enorm succes.
I Cares medlemstal er gået fra 10.000 medlemmer starten i 2014 til ca. 3,1 millioner medlemmer i Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Indonesien, Indien, Bangladesh, Filippinerne og Brasilien ved slutningen af 2016.

Ordningen har også stor positiv effekt, fordi det i mange asiatiske lande er meget svært for lavindkomstgrupper at få adgang til at låne penge i banker til rimelige vilkår.
Lavindkomstgrupper er derfor ofte overladt til det sorte lånemarked.
iCare foretager hvert år effektanalyser, og her kan man se at medlemmer af ordningen i gennemsnit sparer 220 dollars om året samt ca. otte dages arbejdstid som ellers ville blive brugt på at have med lånehajer og pantelånere at gøre.

Blandt de fabrikker, som iCare samarbejder med låner ca 85% af arbejderne penge på det sorte marked – et år efter medlemskabet af iCares ordning er det tal faldet til 15% .

Ifølge Trung Dung, iCares direktør er det meget vigtigt at programmet er økonomisk bæredygtigt. Han har derfor valgt at organisere det som en socialøkonomisk virksomhed frem for en nonprofit, bl.a. for at kunne sikre den nødvendige finansiering for at kunne skalere så kraftigt, som det har været tilfældet.

Doug Clayton fra Leopard Capital investment fund, som sidder i iCares bestyrelse mener, at det er vigtigt at have en for-profit tilgang til indsatsen. Han har i de seneste årtier iagttaget flere iværksættere, som ønsker at gøre noget for mennesker i den laveste del af pyramiden. Det er tydeligt at de fleste af dem er mindre forretningsmæssigt og mere socialt funderet. Derfor har de også svært ved at skabe bæredygtige modeller og er meget afhængige af donationer og fondsbevillinger.
Ifølge Doug Clayton er iCare Benefits en af de første virksomheder, som meget kommercielle og samtidig har en enorm positiv social effekt.

For at modellen kan virke er iCare afhængig af et godt samarbejde med tre parter fabrikkerne som giver dem adgang til arbejderne, virksomhederne hvis produkter de sælger og deres egne kreditorer, som tæller banker og impact investeringsfonde, der tilbyder iCare den nødvenndige kapital til at finansiere organisationens indsats.

Hvis iCare skal være økonomisk bæredygtig er det også helt centralt at forsyningskæden fungerer effektivt. Produkter fremvises og distribueres gennem virksomhederne, så iCare har ikke brug for oplagringsplads og skal ikke håndtere leverancer. Ifølge Trung Dung betyder det at virksomhedens logistiske omkostninger er mange gange lavere end andre internet detailhandelsvirksomheder. iCare har også udviklet flere automatiserede værktøjer til at kommunikere med sine medlemmer. Det er alt sammen med til at øge profit margenen med 3-4%, hvilket ifølge Dung er nok til at overbevise investorer om at iCare er en god investering.

iCare har planer om at udvide programmet til også at omfatte tilbud indenfor sundhed, uddannelse og andre sociale services, hvilket også inkludere opsparings- og pensionsordninger efterhånden osm virksomheden vokser.
Overordnet har iCare en vision om at kunne påvirke 100 millioner fabriksarbejdere  positivt ved afslutningen af 2020.

Læs mere om iCare Benefits på: icarebenefits.com

Kilde: Stanford Social Innovation Review

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top