skip to Main Content

Socialøkonomisk virksomhed på skoleskemaet

I den nye læreplan for faget erhvervsøkonomi C, der træder i kraft efter sommerferien 2017, indgår den socialøkonomiske virksomhed som et af de valgfrie kerneområder.

Faget erhvervsøkonomi udbydes på stx, hf og htx og følges af omkring 3.000 gymnasieelever hvert år. I stx er erhvervsøkonomi det næststørste valgfag efter faget psykologi.

Uddannelsestiden for erhvervsøkonomi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

I læreplanen er faget beskrevet som følger: ”
Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden om virksomheden og dens omverden, marketing, strategi, økonomi, organisation og ledelse. Faget giver viden om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed på et nationalt og internationalt marked.”

Undervisningen i erhvervsøkonomi omfatter obligatorisk kernestof, valgfrit kernestof samt supplerende stof.

Det obligatoriske kernestof er f.eks. undervisning i forretningsmodeller, regnskabsanalyse, branding, organisationsstrukturer, konkurrenceforhold mm.

Det valgfrie kernestof skal som noget nyt dække ét af følgende tre emner:

1) Startup virksomheden. Her skal eleven undersøge en eksisterende startup virksomhed eller arbejde med etablering af egen virksomhed

2) Den bæredygtige virksomhed. Her skal undersøge en eksisterende virksomheds bæredygtighed. Eleven kan vælge at fokusere på fx virksomhedens økonomiske bæredygtighed, miljømæssige bæredygtighed eller
strategiske bæredygtighed

3)Den socialøkonomiske virksomhed. Her skal eleven undersøge en eksisterende socialøkonomisk virksomhed. Eleven kan vælge at fokusere på fx virksomhedens forretningsmodel, virksomhedens CSR-strategi eller virksomhedens rentabilitet

Det supplerende stof er aktuelt erhvervsøkonomisk stof, der perspektiverer og uddyber de faglige mål omkring virksomhedens etablering eller udvikling.

Udover den almindelige undervisning, som bl.a. omfatter Case-arbejde, omfatter undervisningen et projektforløb med udgangspunkt i et af de tre valgfrie kernestofområder. Det er tanken at forløbet skal tilrettelægges med en høj grad af autenticitet, så elevernes evne til at diskutere og vurdere virkelighedsnære problemstillinger udvikles.

Projektarbejdet på et hold kan tilrettelægges på mange forskellige måder.

Men hvis man som studerende vælger at beskæftige sig med en socialøkonomisk virksomhed, kan et hold f.eks. vælge at afvikle et forløb med udgangspunkt i et samarbejde med en af de lokale socialøkonomiske virksomheder. Den socialøkonomiske virksomhed ”adopterer” holdet. Gennem skoleåret arbejder holdet med den socialøkonomiske virksomheds udfordringer i takt med, at holdet arbejder med fagets kernestof. Gæstebesøg og virksomhedsbesøg er en del af adoptionsordningen. Det samme gælder eleverne
præsentation af deres arbejder over for nøglepersoner i den socialøkonomiske virksomhed. Produktet kunne f.eks. være en ”logbog” for samarbejdet.

I øvrigt overvejer Undervisningsministeriet om undervisning omkring den  socialøkonomiske virksomhed også kunne indgå i profilfaget virksomhedsøkonomi. I virksomhedsøkonomi indgår CSR som et centralt kernestofområde, og i den nye lærerplan for faget skal dele af undervisningen tilrettelægges som PBL forløb. Her kunne problemstillinger omkring den socialøkonomiske virksomhed eventuelt også indgå.

Yderligere information om den nye læreplan for erhvervsøkonomi kan fås
hos:

Mads Achilles
fagkonsulent
Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Gymnasie- og Tilsynskontoret
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Direkte tlf.: +45 22 81 32 25
E-mail: mads.achilles@stukuvm.dk

 

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top