skip to Main Content

SED med nyt projekt støttet af Nordisk Ministerråd

Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med 3 andre støtteorganisationer for sociale iværksættere fra lande i Østersøregionen fået penge fra Nordisk Ministerråd til projektet ”Social entrepreneurship development in the Baltic Sea Region”.

Projektet er bevilliget under Nordisk Ministerråds støtteprogram for NGO´er i Østersøregionen i 2016.

Formålet med projektet er at stimulere udviklingen af social entreprenørskab/socialøkonomiske virksomheder i Østersøregionen ved at tilbyde uddannelse, networking og udveksling af best practice eksempler mellem landene i Østersøregionen.

Målgruppen for projektet er ekseiterende og potentielle sociale entreprenører deriblandt unge og langtidsledige.
Projektet skal bl.a. udvikle et uddannelsesmodul, der kan styrke nøglekompetencer for potentielle og eksisterende sociale entreprenører.
Uddannelsesmodulet skal udformes som et online e-kursus, som efterfølgende skal afprøves i praksis.

Der ud over skal projektet organisere to studieture om best practice eksempler til Danmark og Rusland (Kaliningrad). Deltagerne på studieturerne er akademikere og sociale entreprenører.
Projektet afsluttes med 3 konferencer, der skal formidle resultaterne.

E-kurset og og andre materialer fra projektet bliver tilgængeligt på portalen www.socialenterprisebsr.net – som allerede indeholder material fra et tidligere Erasmus projekt, som Sociale Entreprenører i Danmark har deltaget i.

Projektet starter officielt i august 2017 og kører et år frem.

Ud over Sociale Entreprenører i Danmark deltager deltager nedenstående tre organisationer i projektet:

Social innovation centre fra Letland
Baltic Institute for Regional and European Concern, BISER fra Polen
COBUCE fra Rusland (Kallingrad)

Yderligere information om projektet fås hos Per Bach, email. per@socialeentreprenorer.dk, tlf. 40 11 86 40

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top