skip to Main Content

Solar Sister

Den socialøkonomiske virksomhed Solar Sister arbejder for at udrydde fattigdom mht. adgang til ren energi i Afrika ved at give kvinder økonomiske muligheder.

Solar Sister, et netværk af kvinder i Uganda, Nigeria og Tanzania, som arbejder for at nå ud til fattigste og mest fjerntliggende områder med billige solenergi lamper, mobiltelefon opladere og brændstofeffektive komfurer, der kan øge produktiviteten og forbedrer sundhed og sikkerhed i husstanden.
Kvinderne bruger solenergi lamper til at sørge for lys til deres børn, så de kan studere sent om aften og så kvinderne selv kan fortsætte deres egen indkomst-givende arbejde, når der ikke er strøm.

Solar Sister forsøger, gennem intelligente investeringer i kvindelige iværksættere, at skabe bæredygtige virksomheder drevet af kvinder for at støtte og udvikle de mest afsidesliggende samfund i landdistrikterne Afrika.

Virksomheden anvender den styrke, der er i kvinders sociale netværk og hjælper lokale kvinder med at lancere små virksomheder baseret på ren energi for derigennem at kunne skabe en indkomst.
Hver enkelt Solar Sister iværksætter køber sine solenergi lamper og komfurer fra Solar Sister, for derefter at sælge dem videre gennem sit netværk – kvinde-til-kvinde – f.eks. til hendes familie, venner og naboer.

En undersøgelse fra International Center for Research on Women fra 2016 viser, at Solar Sisters forretningsmodel har en betydelig positiv effekt på kvinderne og deres familiers liv:

• F.eks. giver indkomsten fra deres forretning baseret på ren energi dem mulighed for at bidrage til husholdningens økonomi og gør dem også mere økonomisk uafhængige.

• De kvindelige iværksættere opnår også en øget status i hjemmet og i deres lokalsamfund. Indtægter fra deres virksomhed og de penge, som de sparer, fordi de tidligere skulle købe dyrt brændsel som petroleum, er med til at øge husholdningens økonomiske stabilitet. Samtidig producerer solenergi lamper og brændstofeffektive komfurer væsentlig færre emissioner og reducere dermed åndedrætsproblemer og øjenproblemer i husstanden.

• Adgang til lys giver skolebørn for at kunne studere om aftenen. Desuden kan penge der spares ved at bruge solenenergi lamper bruges til skolepenge og til bøger og papir mm.
• Adgang til belysning skaber sikrere samfund: Forretninger bliver i stand til at holde åbent senere på aftenen; husstande undgå den farlige petroleums belysning, der kan forårsage skade på ejendom og mennesker og i nogle tilfælde også være skyld i dødsulykker. Desuden oplever lokalbefolkningen øget sikkerhed, fordi de mere trygt kan bevæge sig rundt om natten.
• Undersøgelsen styrker også ideen om at hvis man ligger indkomst og ansvar for energi i husstanden i kvinders hænder, så kan det have stærke økonomiske og sociale konsekvenser ikke blot individuelle kvinders liv, men også for deres familier og for deres lokalsamfund.

Tidligere undersøgelser viser, at kvinder i landområder, der har adgang til energi (itl bl.a. belysning og madlavning) har en indkomst, der er dobbelt så stor som de kvinder, der ikke har det.
Det viser med al tydelighed, hvor vigtig adgangen til energi er for kvinderne og deres familie, fordi den ekstra indkomst kan omsættes til ting som uddannelse og til at investere mere i deres eget iværksætteri og på den måde være med til at genere yderligere indkomst.

Mere end to tredjedele af de mennesker der lever Syd for Sahara i Afrika mangler adgang til pålidelige energikilder og 80% er afhængige af biomasse som brænde til madlavning.

Det voksende marked for ren energi er en mulighed for at bringe pålidelig og billig grøn energi teknologi til alle disse mennesker og dermed forbedre deres liv betydeligt.
Solar Sisters forretningsmodel er med til at gøre netop det.
Ud over at bringe ren energi til yderområderne og forbedre husstandenes økonomi er modellen også med til at gøre kvinderne til en slags ledere i lokalsamfundene og samtidig får Solar Sister som virksomhed glæde at et enormt salgsnetværk og en tæt kontakt til kunderne.

I praksis fungere modellen ved at Solar Sisters ledelse rekrutterer og oplærer et hold forretningsudviklere, som er lokalt hyrede ansatte. Disse fungerer som Solar Sisters direkte kontakt til de kvindelige iværksættere. Forretningsudviklerne står hver især for at rekruttere, oplærer og støtte mellem 1-25 selvstændige kvindelige iværksættere (som kaldes Solar Sister iværksættere).

Siden virksomhedens start i 2010 har Solar Sister skabt et netværk af 2.000 kvindelige iværksættere i Uganda, Nigeria, og Tanzania, som har været med til at skaffe solenergi og brændstofeffektive komfurer til over 370,000 mennesker.

Læs mere om Solar Sister på: www.solarsister.org

Fotos: from Solar Sisters homepage

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top