skip to Main Content

Ny socialøkonomisk investerings-model på vej

KORA og Incentive arbejder i øjeblikket på at udvikle den socialøkonomiske investerings-model (SØM), som skal anvendes til at beregne økonomien i sociale indsatser.
Modellen udvikles for Socialstyrelsen og forventes at være klar til brug i slutningen af 2017.

I dag har kommuner og andre aktører sjældent et fuldt overblik over effekten af deres indsats på det sociale område.
Det skal SØM-modellen søge at råde bod på. Ud fra angivelse af målgruppe og ind-satstype vil SØM-modellen på baggrund af modellens effektskøn beregne, hvilke økonomiske konsekvenser kommuner, NGO´er og fonde kan forvente af deres indsats.

Tankegangen bag modellen er, at se på de sociale indsatser som en investering i mennesker. Modellens styrke er, at den både ser på de menneskelige gevinster ved sociale indsatser og derud over også kan give et bud på økonomiske konsekvenser på en lang række områder. Dermed får man også mulighed for at se de sociale indsatser i et mere langsigtet perspektiv. Det vil igen betyde at man er mere motiveret for at i gangsætte en dyr indsats her og nu, hvis man kan se at den på længere sigt medfører færre udgifter og højere indtægter.

Med modellen kan man lave et økonomisk ”regnskab” for en given indsats og en fordeling af udgifter og gevinster på kommuner, regioner og staten. Desuden viser modellen den tidsmæssige udvikling i regnskabet.

Yderligere information om projektet kan fås hos:
Rasmus Højbjerg Jacobsen
Seniorforsker, cand.scient.oecon., ph.d.
Tlf. 2539 5717
Email. raja@kora.dk

Kilde: KORA

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top