skip to Main Content

Milliondonation fra A.P. Møller til KFUM projekt

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 39,5 mio. kr. til projektet ’Familier hjælper familier’, der er en del af KFUM´s Sociale Arbejde.

Donationen er en del af Støttefondens sociale initiativ, hvor fonden har øremærket 750 mio. kr. til det sociale område.

Donationen betyder at KFUM kan realiserer en drøm om at styrke udsatte familier gennem foreningsarbejde og åbne fællesskaber.

Med donationen for KFUM i de kommende år mulighed for at gennemfører projektet ” ”Familier hjælper familier”.
Projektet skal i de kommende år gennem leg, spisefællesskaber og hjælp til dagligdagens store og små udfordringer i et trygt fællesskab med andre familier hjælpe ca. 1500 familier.

Projektet, der har udgangspunkt i en frivilligt båret indsats og er inspireret af evidensbaserede metoder, skal skabe relationer, der styrker udsatte familier.
Målet for projektet er over de kommende år at etablere 175 familieklubber, hvor udsatte familiers sociale bæredygtighed styrkes gennem en målrettet indsats baseret på etablering af nye, tillidsfulde relationer til andre både ressourcestærke og -svage familier og frivillige.
Det vil ske i regi af KFUM’s Sociale Arbejdes egne institutioner og i tæt samarbejde med de landsdækkende foreninger FDF, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK og Y’s Men samt folkekirkelige sogne.

KFUM’s Sociale Arbejde samarbejder med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd om projektet. De to institutioner skal hjælpe med at indsamle viden og erfaringer omkring inddragelsen af civilsamfundet i det sociale arbejde samt grundigt dokumentere effekten af projektets indsats og metoder.

Læs mere: Klik her!

Kilde: KFUM´s Sociale Arbejde

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top