skip to Main Content

Civilsamfundets Videnscenter

Civilsamfundets Videnscenter er et nyt online videnscenter, som skal give fonde, foreninger og frivillige en række redskaber til at skabe bedre resultater til gavn for fællesskabet.

Det nye center, der lanceres i et samarbejde mellem Altinget og Tuborgfondet, skal indsamle og videreformidle erfaringer og viden blandt alle aktørerne i civilsamfundet.
Håbet er at kunne give fonde, foreninger og frivillige redskaber til at arbejde mere effektivt og skabe endnu bedre resultater til gavn for fællesskabet.

Ifølge Altingets chefredaktør Rasmus Nielsen spiller civilsamfundet en stadig vigtigere rolle i vores demokratiske samfund – mellem de offentlige myndigheder og de private virksomheder. Med Civilsamfundets Videnscenter ønsker Altinget og Tuborgfonden, at organisationerne kan bidrage så kompetent som muligt til glæde for os alle.

Civilsamfundets Videnscenter bliver en sektion under Altinget: civilsamfund, der er gratis og åben for alle.
Det er tanken at videnscentert skal være en online værktøjskasse, der kan civilsamfundets aktører med at håndtere de mange forskellige udfordringer, som de står med i dagligdagen. Det kan f.eks. være ledelse af frivillige, organisation, politisk interessevaretagelse, etablering af partnerskaber samt alliancer og opbygning af en sund forretning på et værdibaseret grundlag.

Videnscentert er støttet af Tuborgfondet, der har givet et beløb på 550.000 kroner til udvikling og drift af den nye videnssektion frem til efteråret 2018.
Tuborgfonden vil i følge direktør i fonden Anne-Marie Skov gerne være med til at skabe en platform, hvor viden deles, bliver tilgængelig og brugbar og glæder sig til sammen med Altinget at inspirere flere til at prøve nye metoder af og lære af hinanden og på kryds og tværs i civilsamfundet.

Altinget vil ansætte en journalist til at levere det konkrete indhold til Civilsamfundets Videnscenter, der bliver lanceret i april 2017.

Læs mere her

Kilde: Altinget: civilsamfund

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top