skip to Main Content

Særligt socialt ansvarlige virksomheder ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland

Ifølge et nyt notat fra Den Sociale Kapitalfond ligger er forholdsvis flere virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar i Nord- og Midtjylland.

Notatet viser, at der er relativt flest små og mellemstore virksomheder i Nord- og Midtjylland, der tager et særligt socialt ansvar.

Særligt sociale virksomheder defineres i notatet som værende private virksomheder med 10-249 ansatte, hvor antallet af ansatte i støttet beskæftigelse er på mindst fem eller udgør mindst 10 pct. af de ansatte i virksomheden.

Ved udgangen af 2014 var ca. hver tiende SMVer ved denne definition særligt social, hvilket svarede til ca. 1.700 virksomheder.

En del af forklaringen på at Jylland ligger højt er sammensætningen af virksomheder og borgere i disse kommuner, men selv når der tages højde for dette, ligger et par af de jyske kommuner i top.
Derimod er det de færreste sjællandske kommuner, der har relativt høje andele af særligt sociale SMVer

Læs analysen her

Se omtale af analysen i Berlingske her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top