skip to Main Content

Akademiet for Social Innovation

Tuborgfondet og Frivilligrådet har indgået et samarbejde om at skabe ”Akademiet for Social Innovation”, som skal styrke nytænkning i civilsamfundets organisationer og klæde dem bedre på til at samarbejde med offentlige og private aktører.

Akademiet for Social Innovation skal bidrage til at udfolde det potentiale, som civilsamfundet har til at bidrage til løsning af endnu flere af samfundets sociale udfordringer, som eksempelvis arbejdsløshed, integration eller manglende sociale netværk.
Det skal bl.a. ske ved at uddanne civilsamfundets ledere til nye former for samarbejde og til at udvikle nye sociale, bæredygtige forretningsmodeller.

Initiativet er støttet af Tuborgfondet med 3,6 millioner kr. over en periode på 2½ år.

Ifølge formanden for Frivilligrådet, Vibe Klarup Voetmann, vil Frivilligrådet med Akademiet gerne styrke kapacitetsopbygningen og ledelseskompetencerne i civilsamfundet. På den måde kan man understøtte civilsamfundets organisationer og i højere grad bruge deres viden og sætte deres erfaringer i spil med henblik på at udvikle tværsektorielle partnerskaber med virksomheder, fonde og offentlige institutioner, så den frivillige sektor kan bidrage mest muligt til velfærdsløsninger i vores samfund.

Ifølge Tuborgfondets direktør, Anne-Marie Skov får både civilsamfundet, virksomhederne og det offentlige i disse år øjnene op for potentialet ved samarbejde. Tuborgfondet vil i tråd med sin nye strategi gerne skabe et Akademi for Social Innovation, hvor der kan tænkes nyt og modigt – og samarbejdes på tværs af de traditionelle sektorer.
Den slags samarbejde kan bidrage væsentligt til løsning af flere samfundsudfordringer og f.eks. være med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked.

Udviklingen af akademiets aktiviteter sker i samarbejde med CBS Executive samt CBS Center for Civilsamfundsstudier, som også bidrager med forskning på området.

Det er tanken at Akademiet i den indledende fase skal gennemføre en række ”innovation camps”, hvor centrale aktører i og omkring civilsamfundet skal udvikle nye forretningsmodeller og samarbejdsformer på tværs af sektorerne, der kan give et løft til organisationerne i civilsamfundet.

Arbejdet skal munde ud i en ny uddannelse til civilsamfundets ledere på linje med, hvad der tilbydes ledere på direktions- og bestyrelsesniveau i private virksomheder.

Kilde: Frivilligrådet

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top