skip to Main Content

Ny rapport fra EU Kommissionens ekspertgruppe for socialt entreprenørskab

Efter et helt års arbejde har EU Kommissionens Ekspertgruppe for socialt entreprenørskab (GECES) udgivet det endelige resultat i form af rapporten “Social enterprises and the social economy going forward – A call for action from the GECES”.

Rapporten foreslår en serie anbefalinger til beslutningstagere for at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder og socialøkonomi som drivkræft for at skabe en inklusiv økonomisk vækst med social effekt.
Rapporten er inddelt i fire tematiske områder.

Rocío Nogales, der er direktør for EMES har været koordinator for arbejdet omkring det første område ”Synlighed og anerkendelse af socialøkonomiske virksomheder”.
Hun har forenet kræfterne med 24 medlemmer af en arbejdsgruppe med fokus på temaet for at komme med måder hvorpå opmærksomheden kan øges og en bedre forståelse kan skabes for hvad socialøkonomiske virksomheder betyder. I den forbindelse er der lavet tre anbefalinger:

1. Den første opfordre EU Kommissionen, medlemsstater og organisationer for socialøkonomiske virksomheder til at samle stærkere beviser for den værdi socialøkonomiske virksomheder skaber og at blive bedre til at kommunikere den med handling der omfatter dataindsamling, Samskabelsen af en kommunikationsstrategi for hele EU, vidensdeling i forhold til at måle social værdiskabelse og værktøjer til at måle den, og opbygning af bedre kapacitet til at rapportere på sociale værdi som socialøkonomiske virksomheder skaber.

2. For det andet at nære et mere selvhævdende og koordineret felt for socialøkonomiske virksomheder, rapporten foreslår at skabe forskelligartede og inklusive og repræsentative netværk som gør det muligt at drage fordel af synergier, mens det fremmer gensidig læring. Disse netværk kunne repræsentere socialøkomiske virksomheder på EU niveau og fremme en kultur for samskabelse når det kommer til at rette politik mod socialøkomiske virksomheder og socialøkonomi.

3. Endelig at støtte en stærkere placering af socialøkonomiske virksomheder i offentlig politik og handlinger på alle niveauer, og her anbefales Kommissionen, medlemsstaterne og deres lokale og regionale myndigheder til at mainstreame socialøkonomien og socialøkonomiske virksomheder i alle relevante politikker, programmer og praksis. Tiltag for at nå dette mål er bl.a. at inkludere socialøkonomiske virksomheder som støtte berettigede i alle relevante Europæiske finansieringsprogrammer, at fremme socialøkonomiske virksomheders deltagelse i Europæiske mobilitetsordninger og at fremme gensidig læring og kapacitetsopbygning mellem regionale og lokale myndigheder for at udvikle integrerede støtte strategier

Der er tre andre områder (adgang til finansiering, juridiske rammer og internationale dimensioner) alle har deres egne tilhørende anbefalinger.

Man kan downloade hele rapporten her
Eller et resume af rapporten her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top