skip to Main Content

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeren har indgået aftale med alle folketingets partier undtagen Enhedslisten om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet.

Med aftalen udmøntes i alt 1.106,2 mio. i perioden 2017-20.
Aftalepartierne er enige om, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en indsats, der kan hjælpe dem tættere på beskæftigelse. Det er afgørende for såvel samfundet som den enkelte, at flere bliver en del af arbejdsfællesskabet, og færre forsørges af det offentlige.
Derfor skal der iværksættes en række initiativer, der skal bringe borgere med komplekse udfordringer tættere på ordinær beskæftigelse.

Det er bl.a.:

– Ekstra hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse
– Styrket håndholdt indsats i ressourceforløb
– Tiltag som skal styrke et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap
– Brobygning mellem veteraner m.fl. og virksomheder
– Jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked
– Voldsforebyggelsespakker

I aftalen er der også afsat midler til at skaffe mere viden om socialøkonomiske virksomheder.
Parterne bag aftalen er således enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i år 2018 til en undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder, der blandt andet skal bidrage til viden om, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan være med til at løfte indsatsen for udsatte på arbejdsmarkedet. Evalueringen skal indeholde både kvantitative og kvalitative data, og socialøkonomiske virksomheder vil blive involveret i erfaringsopsamlingen.

Endelig kan det nævnes, at er der også er afsat 29,6 millioner kr. til Cabi over de næste fire år.

Se hele aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet her

Læs mere om den samlede satspuljeaftale her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top