skip to Main Content

Ny EU rapport viser at antallet af socialøkonomiske virksomheder i Europa er stigende

”Social Enterprises and their Eco-systems: Developments in Europe” er en ny rapport fra EU-Kommissionens Direktorat for Beskæftigelse, Sociale forhold og Inklusion, som viser at antallet af socialøkonomiske virksomheder i Europa er stigende og at de starter indenfor nye områder.

Rapporten giver et omfattende overblik over den udvikling socialøkonomiske virksomheder har gennemgået de seneste to år.

Ud over hovedrapporten er der også udgivet landerapporter for Frankrig, Italien, Belgien, Irland, Slovakiet og Polen.

Forskningen der ligger til grund for rapporterne er udført af EMES netværket og forskningscentret EURICSE.

Rapporterne viser at mange lande er ved at indføre ny lovgivning og nye støtteordninger for at sætte skub i udviklingen af socialøkonomiske virksomheder.
Både offentlige og private markeder tilbyder nye muligheder for at socialøkonomiske virksomheder kan starte op og vokse.
Forskerne har talt med en meget bred vifte af interessenter for at sikre et nøjagtigt billede af udviklingen omkring socialøkonomiske virksomheder.

Et af de vigtigste resultater, som rapporten viser, er bl.a. at både socialøkonomiske virksomheder har vist modstandskraft og evne til at fastholdelse job under den økonomiske krise. Fordi de socialøkonomiske virksomheder adresserer konkrete samfundsmæssige behov og ofte er lokalt forankret, er de ikke udsat for spekulative risici eller tab af arbejdspladser som følge af flytninger.

Nogle eksempler på det er bl.a:

• I Italien har mainstream virksomheder mistede næsten 500.000 ansatte mellem 2008 og 2014, mens det samlede antal medarbejdere i de sociale kooperativer steget fra 340.000 til 407.000, og dermed kan registrere en vækst på 20,1%.

• I Belgien, er beskæftigelsen i den offentlige og den private sektor faldet i perioden 2008-2014, mens beskæftigelse i sociale virksomheder steget kraftigt (+ 11,5%); vækstraten i Bruxelles har været endnu mere dramatisk (+ 25%).

• I Frankrig har den private økonomi kunnet registreret en negativ dynamik mht. jobskabelse i perioden 2008-2010, mens udviklingen i sociale virksomheder har været positive (+ 0,8%).

Rapporterne er en del af Kommissionens arbejde med løbende opdatering af oplysninger om socialøkonomiske virksomheder og deres økosystemer i Europa.
Den første samlede rapport i denne indsats blev offentliggjort i 2014.

Læs ”Social Enterprises and their Eco-systems: Developments in Europe”: Klik her!

Læs de 6 landerapporter: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top