skip to Main Content

Nyt Superwerk skal hjælpe unge odenseanere i job

Den socialøkonomiske virksomhed Superwerk i Odense er netop reorganiseret efter en rekonstruktionsperiode hen over sommeren. Virksomheden har fået Ramsdal Gruppen som ny hovedaktionær og KFUM’s Sociale arbejde som medejer.

Målet for virksomheden er at få gruppen af udfordrede unge ud på arbejdsmarkedet, og Superwerk A/S indgår nu en aftale med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune om den målsætning.

Rådmand Steen Møller ser frem til samarbejdet med det nye Superwerk og den store viden om virksomhedsrettede træningsforløb, som Ramsdal Gruppen kan bringe ind i virksomheden i arbejdet med de unge. Denne gruppe af 18-30-årige skal have betydelig støtte for at komme videre i uddannelse og job, og det tror rådmanden på, at det nye Superwerk kan bidrage med.

Ramsdal Gruppen er en danskejet virksomhed med afdelinger over hele Danmark. Virksomheden har gjort sig bemærket ved at opnå status som gazellevirksomhed syv år i træk, og virksomheden har opnået den højeste kreditværdighed i de ni seneste år. Det er med andre ord en både vækstorienteret og økonomisk velkonsolideret virksomhed, der er ny hovedaktionær i det nye Superwerk i Odense.

Ramsdal Gruppen etablerede for et par år siden sin første socialøkonomiske virksomhed Virksomhedsporten, og det er de gode og veldokumenterede resultater herfra, der skal tænkes ind i det nye Superwer

Ifølge direktør Heidi Refsgaard Steensen fra Virksomhedsporten har Ramsdalgruppen gode erfaringer med at udvikle og drive socialøkonomiske virksomheder på markedsmæssige vilkår i en række kommuner, og glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med Odense Kommune til gavn og glæde for de borgere, som henvises til at deltage i forløbene hos virksomheden.

Superwerk skal ligesom de eksisterende afdelinger af Virksomhedsporten løse opgaver som underleverandør for private virksomheder i Odense-området, og vil fortsætte med at udvikle de ydelser, som allerede tilbydes fra det hidtidige Superwerk.

Da Superwerk er en registreret socialøkonomisk virksomhed arbejder Ramsdalsgruppen ikke for at skabe profit til en ejerkreds men for at skabe mulighed for at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan udvikle sig i en rummelig virksomhed.

KFUM’s Sociale Arbejde glæder sig også over samarbejdet, som forener det bedste fra flere verdener om en indsats for mennesker, der har brug for støtte til at komme videre i uddannelse eller arbejde.
Ifølge generalsekretær Morten Skov Mogensen fra KFUM’s Sociale Arbejde vil det nye Superwerk fortsat være baseret på et værdisæt, som anerkender det enkelte menneskes værdighed og værdi.
KFUM’s Sociale Arbejde omfatter 89 institutioner, hvoraf flere er socialøkonomiske virksomheder.

 

Aftalen i Odense drejer sig i første omgang om 48 unge på årsbasis. De henviste unge oplever et miljø, som svarer til vilkårene på en hvilken som helst anden privat arbejdsplads. Målet er gennem forløbet at finde relevant vej mod uddannelse for den enkelte unge, og etablere job – eller en praktikplads i erhvervslivet med mulighed for fastansættelse efterfølgende.

Ifølge rådmand Steen Møller vil der i det nye Superwerk også være et tæt samspil med Tietgen KompetenceCenter.
Igennem et projektsamarbejde støttet af den Europæiske Socialfond og Syddansk Vækstforum kan man arbejde med individuel erhvervsrettet opkvalificering sideløbende med forløbet i Superwerk, og når den unge kommer ud i virksomheden. Tietgen vil være i kontakt med virksomhederne for at undersøge, hvad der skal til for at gøre et praktikophold til et fast job, blandt andet ved at kortlægge virksomhedernes behov, således der kan tilbydes en målrettet opkvalificering af den unge.
På den måde vil man kunne bygge kompetencer på de unge i arbejdet med at sikre beskæftigelse.

 

Den nye aftale med Superwerk har et målrettet beskæftigelsesmæssigt sigte, hvor den tidligere aftale var målrettet en afklaring af de unges kompetencer og arbejdsmarkedsparathed.

 

Fakta om aftalen imellem Odense Kommune og Superwerk


Løber 2016 og 2017

48 unge på årsbasis

13 ugers forløb

Inkluderer et samspil med Tietgen Kompetencecenter igennem et flerårigt EU Socialfondsprojekt “VirksomhedssPorten – Porten til arbejdsmarkedet i Region Syddanmark”.

Målet er en optræning af den unges arbejdsevne og kompetencer, virksomhedspraktik og efterfølgende beskæftigelse eller uddannelse

 

Det nye Superwerk A/S:

Ejerkreds: 51 % af aktierne hos Ramsdal Gruppen og 49 % hos KFUM Sociale Arbejde.
Superwerk er fortsat Odenses førende upcycling virksomhed, som skaber moderne design af genbrugsmaterialer.
Får nu adgang til Virksomhedsportens produktionsapparat og kompetencer i 5 andre kommuner
De 15 medarbejdere fortsætter i det nye Superwerk
Registreres som socialøkonomisk virksomhed.
Vil fremover arbejde som underleverandør til lokale fremstillings- og logistikvirksomheder.
Resten af året fortsætter Superwerk arbejdet i de eksisterende lokaler.
Læs mere om Superwerk på: www.superwerk.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top