skip to Main Content

Uddannelse og beskæftigelse til unge med funktionsnedsættelse

Gladfonden står bag konferencen Uddannelse og beskæftigelse til unge med funktionsnedsættelse, som afholdes på Christiansborg d. 16. november 2016.

Konferencen vil stille skarpt på, hvordan uddannelse kan øge inklusion af unge med funktionsnedsættelse i samfundet.
De seneste pensions- og beskæftigelsesreformer har haft til hensigt at få flere unge med funktionsnedsættelse i beskæftigelse, men det er ikke sket. Det kan til dels skyldes, at en stor del af de unge ikke har mulighed for at få en erhvervsrettet uddannelse.

Glad Fonden har gennemført et forsøg med kompetencegivende uddannelse – Glad Flex Uddannelsen – som viser, at uddannelse til målgruppen nytter.

Som følge heraf vil Glad på konferencen gerne stille følgende spørgsmål:

• Hvordan kan et erhvervsrettet uddannelsestilbud se ud?
• Hvordan integreres et uddannelsestilbud til unge med funktionsnedsættelse i det samlede billede af erhvervsrettede ungdomsuddannelser (EUD, EGU, KUU m.v.)?
• Hvad skal der til, for at uddannelse til de unge medfører beskæftigelse?
• Hvordan får samfundet råd til også at investere i uddannelse til målgruppen, og vil investering i uddannelse på sigt medføre en besparelse?

Programmet indeholder paneldebat med politikere, præsentation af en uddannelsesmodel, videofortællinger, dialog med unge og faglærere fra forsøgsprojektet.
Endeligt program fremsendes tre uger før konferencen.

Konferencen retter sig mod:
• politikere og embedsmænd med ansvar for uddannelse og beskæftigelse af unge med funktionsnedsættelse i stat og kommuner
• forskere og fagfolk, der beskæftiger sig med unge i målgruppen
• organisationer involveret i uddannelses- og beskæftigelsesspørgsmål.

Konferencen Uddannelse og beskæftigelse til unge med funktionsnedsættelse
afholdes d. 16. november 2016 kl. 9.15 – 13.00 på Christiansborg:

Tilmelding med navn, titel, organisation og telefon senest 14. oktober på: konference@gladfonden.dk.
Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser.

Læs mere her 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top