skip to Main Content

Policy brief on scaling the impact of social enterprises

OECDs LEED program og EU-Kommissionens Direktorat for Beskæftigelse, Sociale forhold og Inklusion er forfattere til et nyt policy brief om skalering af socialøkonomiske virksomheders effekt.

Briefet indleder med at forklare, hvad en socialøkonomisk virksomheder er og hvad skalering betyder i en socialøkonomisk virksomheds kontekst.
Herefter sammenlignes skaleringsmønstret for socialøkonomiske virksomheder og traditionelle virksomheder ved at se på social effekt versus profitmaksimering, de typer af varer og services, der er involveret, og relationer til interessenter.

Endelig undersøges specifikke strategier i forhold til at skalere effekt og udfordringer og de dertil hørende politiske respons fremhæves.

Download briefet her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top