skip to Main Content

Verdens største studie om socialt entreprenørskab

The Global Entrepreneurship Monitor’s (GEM) har i 2015 lavet et forskningsprojekt omkring socialt entreprenørskab baseret på interviews med 167.793 voksne i 58 økonomier, hvilket gør det til det største studie inden for området nogen sinde.

The Global Entrepreneurship Monitor’s Special Topic Rapport Social Enterpreneurship forholder sig til både en bred og en smal definition af socialt entreprenørskab.

I den brede definition er socialt entreprenørskab forstået som enhver form for aktivitet, organisation eller initiativ, med et særligt socialt, miljømæssigt eller samfundsmæssigt formål.

I den smalle definition forstås er socialt entreprenørskab indsnævret til at være en aktivitet, organisation eller initiativ som prioriterer socialt og miljømæssig værdi over økonomisk værdi og som agerer i markedet ved at sælge produkter og services. Data for den smalle definition af socialt entreprenørskab er tilgængelig i 31 af de 58 økonomier der er med i undersøgelsen bag rapporten.

Resultaterne fra rapporten viser bl.a. at:
3,2 % af de adspurgte i alle 58 økonomier, der er med i undersøgelsen, var i 2015 i gang med at starte en socialøkonomisk virksomhed – forstået som enhver form for aktivitet, organisation eller initiativ, med et særligt socialt, miljømæssigt eller samfundsmæssigt formål. Tallet er gennemsnitligt og strækker sig fra 0.3% for Syd Korea til 10.1% i Peru.

Til sammenligning er gennemsnittet for kommercielle startups gennemsnitligt 7.6% i verden, hvilket strækker sig fra 7% i Vietnam til 22.2% i Peru.
Det gennemsnitlige antal af personer der i de 58 økonomier i 2015 var i gang med at lede eller drive en eksisterende socialøkonomisk virksomhed er 3,7 %. Tallet strækker sig fra 0.4% i Iran til 14.0% i Senegal.
I forhold til den smalle definition af socialt entreprenørskab var antallet af entreprenører, der i de 31 GME Økonomier i 2015 var i opstartsfasen med en socialøkonomisk virksomhed 1,1 %.
Det gennemsnitlige antal som var i færd med at drive en socialøkonomisk virksomhed var 1,2%.

Et af temaerne i forhold til socialt entreprenørskab er at måle den sociale effekt.
Ca. Halvdelen af de individer, der passer i den brede definition af socialt entreprenørskab fortæller, at de har lagt en stor indsats i at måle den sociale effekt af deres arbejde.

5 ud af 10 individer i den brede definition for socialt entreprenørskab fortæller, at de geninvesterer overskud i organisationens sociale formål.

Undersøgelsen viser også at ca. 55% af verdens sociale entreprenører er mænd og 45% er kvinde.
Kønsforskellen i socialt entreprenørskab er således signifikant mindre end for traditionelt entreprenørskab, hvor der ca. er 2 mænd for hver kvinde, der er iværksætter.

Socialt Entreprenørskab associeres ofte med unge forandringsagenter der er filantropiske af natur.
Resultaterne fra GEM undersøgelsen viser at det er delvist sandt. Blandt aldersgruppen 18-34 år er der en større repræsentation af sociale entreprenører end traditionelle iværksættere i tre af verdens regioner, Mellemøsten, Nord Afrika og Afrika syd for Sahara. I Øst Europa, Latin Amerika og Caribien, Sydøst Asien, Australien og USA er der imidlertid flere traditionelle iværksættere end sociale entreprenører i den samme aldersgruppe.

Professor Thomas Schøtt fra Syddansk Universitet er blandt de 4 forfattere til rapporten.
Blandt de 58 økonomier, som indgår i undersøgelsen, er både Sverige, Norge og Finland og de Baltiske lande. Der er dog ikke tal fra Danmark med i rapporten.
Rapporten, der er på 44 sider indeholder masser af grafer og figurer, der belyser mange forskellige karakteristika i forhold til socialt entreprenørskab, og på den måde giver den et detaljeret billede af status for feltet i de 58 lande, der er med i undersøgelsen.

Om Global Entrepreneurship Monitor GEM
GEM er stiftet i 1997 og har siden 1999 bidraget med forskning og information om iværksætteri i mere end 100 økonomier verdensplan. GEM hjælper regeringer, virksomheder og undervisere i hele verden med at udforme politikker og programmer, der sigter mod at
stimulerende (specifikke typer) iværksætteri.
Læs mere om Global Entrepreneurship Monitor på: www.gemconsortium.org 

Læs GEM rapporten om socialt entreprenørskab her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top