skip to Main Content

Socialøkonomiske virksomheder i kamp mod bolig- og energifattigdom

SEFORIS projektet har samlet 6 eksempler på socialøkonomiske virksomheder i Kina, Tyskland, Portugal England der alle forsøger at skabe social effekt i forhold til fattige mennesker, der mangler adgang til bolig og energi.

Ifølge Verdensbanken er universal adgang til billige og moderne energi services vitale for bæredygtig udvikling. I forhold til bankens ”World Development Indicators” er der over de sidste 2 årtier sket forbedringer der har ført til at ca. 85% af verden har adgang til elektricitet (tal fra 2012). Alligevel er 1,1 milliard mennesker uden adgang til elektircitet.
Ligeledes anslår EU at ca 11% af Befolkningen i EU landene er påvirket af manglende adgang til energi.

Den måde vi håndterer bymæssig udvikling på nu org i fremtiden kan både være en vigtig mulighed og udfordring.
Det skønnes at ca 60% af verdens befolkning vil bo i byer i 2030. Adgang til ordentlige boligforhold og en robust energiinfrastruktur vil i højere grad end nogensinde før være nøglen til et bæredygtigt og sundt live i byerne.

Disse fakta har fået Seforis projektet til at se på, hvordan nogen af de socialøkonomiske virksomheder, som projektet har undersøgt i deres forskning, arbejder i forhold til at gøre noget ved den manglende adgang til bolig og energi i udviklingslandene.

Se de 6 eksempler fra Kina, Tyskland, Portugal England her

SEFORIS
SEFORIS er et stort internationalt forskningsprojekt om socialøkonomiske virksomheder finansieret af EU-Kommissionen.
SEFORIS (Social Enterprise as FORce for more Inclusive and Innovative Societies) er et samarbejde mellem 12 organisationer fra 10 forskellige lande; Belgien, Kina, Tyskland, Ungarn, Portugal, Rumænien, Rusland, Spanien, Sverige og England.
Projektet sigter, gennem indsamling af massiv dokumentation og international forskning, mod at få en bedre forståelse af den rolle socialøkonomiske virksomheder spiller i EU og andre lande i forhold til at udvikle innovative og inkluderende samfund.

Læs mere om SEFORIS her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top