skip to Main Content

The Ashoka Visionary Program

Organisationen Ashoka har startet the Visionary Program for at skabe en ny kultur og praksis for samarbejde mellem forskellige aktører fra den civile, offentlige og private sektor for at løse nogen af de store udfordringer Europa står overfor.

Organisationen Ashoka har siden 1995 været aktiv i forhold til at støtte Europas systemforandrende sociale entreprenører. Og i de seneste 10 år har Ashoka arbejdet med at opbygget nationale økosystemer for forandringsagenter og sociale iværksættere, som har samlet en stor vifte af utraditionelle aktører. Denne tilgang er bygget på ideen om at man for at skabe virkelig forandring i samfundet – er man nødt til at bringe erhvervs entreprenører, beslutningsagere, politiske tænkere, filantropisk og profitdreven kapital sammen.

Tidligere denne indsats for at opbygge netværk af forskellige aktører været drevet af uformelle samlinger og offentlige events. Men Ashoka vil gerne systematisere indsatsen for at styrke den. Organisationen mener at der er brug for en ny kultur og praksis for samarbejde og har derfor designet The Visionary Programme og kørt et pilotprojekt i Wien.

Programmet har til hensigt at styrke en ny generation af ledere og samler forskellige aktører fra, civilsamfundet, erhvervsliv, politik og velfærdsorganisationer til syv 2-dages sessioner over et 9 måneders forløb.
Programmet skal udstyre dem med de praktiske værktøjer og den erfaring, der er nødvendig for at kunne skabe positiv forandringer og for at de kan hjælpe andre mennesker og gøre dem i stand til at skabe positiv forandring.
Deltagerne stifter også bekendtskab med transnationale lærings formater der kan være katalysator for samskabelse for at øge deres organisations sociale effekt og for at udvikle nye ledelses principper på tværs af branche og sektorer.

I en tid hvor de konventionelle løsninger, som stater sætter i værk for at løse problemer som ungdomsarbejdsløshed og flygtningekrise viser sig ikke at virke arbejder Ashoka med at opbygge ukonventionelle men robuste grupper af aktører, der kan være med til at starte en iværksætterkultur i Europa for at hjælpe med at løse kontinentets udfordringer.

Ashoka mener at civilsamfunds organisationer, offentlige institutioner og erhvervslig skal arbejde sammen for at løse storskala sociale og miljømæssige problemer.

De tre typer af aktører har alle deres kvaliteter og kompetencer og sammen kan de være med til at ændre den traditionelle praksis og også være med til at transformere de involverede organisationer.
The Visionary Program er tænkt som en katalysator for disse ny fremkomne former for praksis.
Deltagerene får i løbet af programmet kompetencer der kombinerer iværksætter succes med social effekt. De bliver en del af Ashokas netværk af sociale iværksættere, virksomheder og finansielle og offentlige institutioner.

The Visionary Program er i sidste ende et laboratorium for samskabelse, hvor deltagerne udvikler nye måder hvorpå man kan lave virksomheder med positive formål og skabe social effekt.
Fra det første pilotprojekt med programmet i Wien kan man se at:

a) Virksomhedsledere bliver partnere og medstiftere sammen med sociale entreprenører
b) Intraprenører i den offentlige sektor inddrager sociale entreprenører i deres
c) Virksomhedskonsulenter begynder at tilbyde rådgivning indenfor ”sociale forandringer, socialet entreprenørskab og samskabelse” og er på den måde med til at fremme nye praksisformer
d) Ledere af velfærdsorganisationer går sammen med virksomheder og sociale entreprenører for at skalere sociale innovationer på helt nye måder.

En af de konkrete initiativer der er kommet ud af The Visionary Program er et partnerskab mellem Røde Kors, Accenture og Ashoka i Østrig.
De tre er gået sammen om at lave et initiativ for at inkludere flygtninge over hele Østrig. Initiativet er gået i partnerskab med en række andre aktører for at crowdsource de mest effektive løsninger for at løse inklusionsudfordringer for flygtninge i Østrig.

Ashoka tror på at the Visionary Program kan udvikle sig til et instrument, der kan udviklet fællesskab for forandringsagenter fra alle sektorer og et laboratorium for samskabelse hvor nye ideer kan være med til at skabe positiv social effekt.

Næste skridt er at gøre programmet internationalt gennem Ashokas netværk af nationale kontorer rundt omkring i verden og sammen med organisationens globale partnere.

Ashoka
Ashoka er verdens største organisation og netværk for sociale entreprenører og er stiftet af amerikaneren Bill Drayton i 1980 i Washington.
Organisationen har over de sidste 30 år støttet mere end 3.600 sociale iværksættere med at løse nogen af verdens mest presserende problemer. Ashoka startede op i Skandinavien i 2012. Ashoka Scandinavia har kontor i Stockholm.

Læs mere om the Visionary Program her: http://ashoka-cee.org/visionary-program/

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top