skip to Main Content

UNESCO’s “Learning Cities” program og Sociale Entreprenører

I forlængelse af UNESCO’s konference i Mexico City i september 2015 om “Building sustainable learning cities” har Sociale Entreprenører i Danmark (SED) i Danmark deltaget i et udviklingsarbejde mhp. at sætte fokus på en dialog og et samarbejde op mellem civilsamfundet og det kommunale bystyre.

Græsrødder, lokalsamfund, foreninger kan ofte have vanskeligt ved at komme i en konstruktiv dialog med kommuner, men der er også mange kommuner som i disse år netop har fokus på at udvikle samarbejdet – med fokus på “learning” og også på “sustainability”.

Den 30. marts 2016 fandt således et seminar sted i FN-byen, hvor repræsentanter for Den danske UNESCO kommission havde indbudt centrale aktører til dels en status over et “Learning Cities”-projekt, dels en perspektivering af et fremtidigt samarbejde. Udover deltagelse af en repræsentant for UNESCO’s europæiske afdeling for Lifelong Learning i Hamborg, deltog i dette seminar repræsentanter for danske kommuner, men civilsamfundet var direkte repræsenteret ved bl.a. Nørrebro Agenda 21.

I forlængelse af seminaret i FN-byen pågår et metodeudviklingsarbejde med repræsentanter for såvel civilsamfund som kommuner.

Se mere på: http://learningcities.uil.unesco.org/home

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top