skip to Main Content

Rapport fra Social Enterprise Summit 2016

Social Enterprise Summit blev afholdt for 3. år i træk i Vilnius i Litauen d. 13.-14. april 2016.
Temaet var hvordan socialøkonomiske virksomheder kan hjælpe med at udvikle byområder. Sociale Entreprenører i Danmark deltog d. 13. april, og har lavet en lille reportage fra dagen.

Konferencen åbnet af den engelske ambassadør Claire Lawrence, der glædede sig over de 200 fremmødte deltagere i den helt fyldte konferencesal i Økonomiministeriet i Vilnius, der lagde lokaler til arrangementet.

Bag konferencen Stod foreningen Socialinis verslas Lietuvoje med støtte fra Økonomiministeriet og British Council og den Britiske Ambassade i Litauen.

Repræsentanter fra økonomiministeriet, socialministeriet og indenrigsministeriet gav hver især deres syn på udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Litauen.

Repræsentanten fra økonomiministeriet gennemgik ministeriets strategi for socialøkonomiske virksomheder, hvilket inkluderede en definition på konceptet socialøkonomiske virksomheder, en mulig juridisk ramme og hvilke finansielle tiltag der evt. skulle iværksættes.

I forhold til den juridisk ramme skal der gennem føres et studie af socialministeriet, som er færdigt i november 2016, som skal klargøre om der er behov for ny lovgivning for at styrke socialøkonomiske virksomheder.
Ellers arbejdes der med at opbygge netværk af sociale mentorer, der kan støtte socialøkonomiske virksomheder og at skabe en database over socialøkonomiske virksomheder i Litauen.
Endelig vil man også introducere en pris for socialøkonomiske virksomheder ved eksisterende Anual Business Day.

Økonomiministeriet i Litauen har sat 3 millioner euro af til at styrke socialøkonomiske virksomheder. Landbrugsministeriet har ligeledes afsat penge til at styrke socialøkonomiske virksomheder i landområder.

Årets Summit bød også på oplæg om best practices fra deltagerne i Erasmus+ projektet ”Social Entrepreneurship development in the Baltic Sea Region”, som Sociale Entreprenører i Danmark deltager i.
Her holdt Finland, Polen og Estland oplæg om situationen i forhold til socialøkonomiske virksomheder i deres respektive lande.

Andzelika Rusteikiene fra Socialinis verslas Lietuvoje gav en generel status for socialøkonomiskes virksomheder i Litauen og nævnte udover ministeriernes aktiviteter for at støtte udviklingen bl.a. SOCIFACTION, der er et accleratorprogram for socialøkonomiske virksomheder, der har haft 100 sociale iværksættere fra Litauen og Letland igennem et 3 måneders forløb med support og mentorstøtte. Også Reach for Changes indsats i Litauen blev omtalt.

I Litauen pågår en debat om hvordan man skal definere socialøkonomiske virksomhed socialministeriet er tilbøjelig til at holde sig til en gammel definition for social virksomhed (social business) der er en virksomhed der beskæftiger minimum 30% udsatte (handicappede, psykisk sårbare …) men derudover er der ingen krav om socialt formål eller recirkulering af overskuddet. Mens NGO miljøet ønsker en definition, der minder om den i andre europæiske lande.

Fra England var der bl.a. oplæg af repræsentanter fra British Counsil Juliet Cornford og fra den socialøkonomiske virksomhed Bootstrap ved Sara Turnbull.
Bootstrap er en socialøkonomisk virksomhed i Hackney, London, som består af et netværk af over 500 kreative og sociale iværksættere. I sin tid på Bootstrap, har Sara opnået at forbedre omsætningen væsentligt og har også øget virksomhedens sociale effekt betydeligt. Uden for Bootstrap har Sarah været involveret i forskellige bæredygtighed projekter.

Social Enterprise Summit 2016

Juliet Cornford fortalte at British Council er aktiv i 108 lande.
Socialøkonomiske virksomheder er en lille del af deres aktiviteter. Men konceptet passer godt i BC´s arbejde ifht. Civilsamfundsudvikling. Juliet Cornford udtrykte det således om socialøkonomiske virksomheder: ”They exists not only to sell into markets but to shape and Transform markets”.
Juliet Cornford understregede også, at det i forhold til at løse de store udfordringer verden står overfor hjælper ”Business as usual” ikke Spørgsmålet er så om de socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til at løse nogen af de store problemer f.eks, ungdomsarbejdsledighed, der i nogen EU lande er helt op til 48%.

I øvrigt nævnte Juliet Cornford at EU reglerne vedr. udbud fra 2015 giver mulighed for at reservere kontrakter til SØV – men stillede spørgsmål ved om de muligheder bliver brugt at lokale myndigheder?

Endelig fortalte Juliet Cornford om initiativet ”Social Enterprise Places”. Det er steder udnævnt af den engelske paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder Social Enterprise UK – steder hvor der er stor socialøkonomisk aktivitet f.eks. i Cornwall. I disse området sættes stor fokus på lokal bæredygtighed og lighed. der er pt. Ca. 20 ”Social Enterprise Places” områder i England. Kommuner her tænker i hvordan indkøbene kan anvendes til at styrke Lokalsamfund. Kodeordene er ”Køb Socialt og køb lokalt”.

Johan Heep fra den sociale bank – Erste Bank fra Wien Østrig. Fortalte bl.a. hvordan man minimerer risiko for ikke at få tilbagebetalt lån når man låner penge til sociale iværksættere. Det gør man bl.a. ved at tilbyde rådgivning og mentorskab.

Eftermiddagen bød på forskellige workshops og debat.

Selv om socialøkonomiske virksomheder som koncept stadig ikke er særlig kendt i den bredere befolkning i Litauen, har feltet alligevel de seneste år haft betydeligt momentum. Det er også positivt at notere sig at hele 4 ministerier, Indenrigsministeriers, Socialministeriet, Økonomiministeriet og Landbrugsministeriet er gået ind i arbejdet med at styrke socialøkonomiske virksomheder også med penge.
Flere af oplægsholderne påpegede også den mulighed for tværsektorielt samarbejde, der ligger i at flere ministerier er aktive i indsatsen for socialøkonomiske virksomheder.

Læs mere om Social Enterprise Summit 2016 her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top