skip to Main Content

Svenske tiltag for at styrke socialøkonomiske virksomheder

Den svenske regering har nedsat en enhed, der skal finde ud af, hvordan erhvervspolitikken kan bidrage til at styrke socialøkomiske virksomheder. Samtidig har regeringen afsat 60 mio. svenske kr. til en beskæftigelsesfremmende indsats gennem arbejdsintegrerende socialøkonomiske virksomheder (WISE).

En enhed (Enheten för främjande och förenkling) under det svenske erhvervsministerium (Näringsdepartementet) har fået til opgave at se nærmere på, hvordan man kan styrke socialøkonomiske virksomheder og sociale innovationer.
Enheden ledes af Lars Bryntesson. Han er bekendt med feltet, da han tidligere været leder af en arbejdsgruppe fra 1998-2001, som skulle lave en strategi for socialøkonomi i Sverige.

Den konkrete opgave er at:
• Identificere eksisterende statslige initiativer
• Identificere de vigtigste flaskehalse
• Se nærmere på områderne adgang til kapital, forretningsrådgivning, informations- og vidensudvikling og fremme af innovation
• Analysere og give forslag til og/eller ændre den økonomiske politik og beskæftigelsespolitikken
• Give forslag til omfordeling af støtten, ansvar og indsatser mellem de to politikområder og dens myndigheder

Arbejdet forventes at være afsluttet d. 31. maj 2016.

Læs mere her

For at fremme indsatsen yderligere har den svenske regering i februar i år besluttet at gennemføre et treårigt program, hvor alt 60 mio. svenske kr. skal anvendes til at fremme beskæftigelsen i arbejdsintegrerende socialøkonomiske virksomheder.
Tillväxtverket skal sammen med Arbejdsformidlingen udvikle og gennemføre et nationalt program, der skal stimulere til, at der skabes flere arbejdsintegrerende socialøkonomiske virksomheder og derigennem også medvirke til at øge antallet af beskæftigede.

Tillväxtverket i Sverige er en statslig myndighed under Erhvervsministeriet. Tillväxtverket arbejder for at fremme erhvervsudviklingen og står i øvrigt for at gennemføre strukturfondsprogramer.

De arbejdsintegrerende socialøkonomiske virksomheder gør i dag en stor indsats iifht. at skabe arbejde til personer, der har været arbejdsløse længe. Det er den svenske regerings vurdering, at det er vigtigt at skabe bedre forudsætninger for, at der kan blive flere af disse virksomheder og for at de kan vokse.
Målet med satsningen er at skabe flere jobs til personer, der af forskellige årsager er arbejdsløse eller risikerer arbejdsløshed.
Den svenske regering har tidligere gjort det muligt, at flere kan deltage i arbejdstræning, hvilket er en vigtig satsning for at for at få gavn af og udnytte eksisterende arbejdsintegrerende socialøkonomiske virksomheder.

Tillväxtverket får bevilliget 10 millioner svenske kr. i 2016, 25 mio. i 2017 og ligeledes 25 mio. i 2018 itl at gennemføre opgaven. Arbejdet skal efterfølgende evalueres af Regeringskansliet i samarbejde med Tillväxtverkets regnskabsafdeling.

Læs mere her 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top