skip to Main Content

I Norddjurs går kommunen først i udviklingen af socialøkonomiske virksomheder

I starten af 2015 godkendte kommunalbestyrelse i Norddjurs en ny arbejdsmarkedspolitik og som et led i realiseringen af den, er der lavet en strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder.

Af Anne Risom, Arbejdsmarkedssekretariatet,  Norddjurs Kommune

 

Bag strategien er et ønske om at udvikle og styrke indsatser og muligheder for arbejdsmarkedsområdet i kommunen.
Siden strategien blev besluttet, har Norddjurs Beskæftigelsesråd og arbejdsmarkedsudvalget søgt inspiration og viden om socialøkonomiske virksomheder.
I november var begge organer på studietur til Aarhus – som var arrangeret i samarbejde med Sociale Entreprenører Danmark (SED). Dagen i Århus forløb med virksomhedsbesøg hos Kafé Kaffegal og Soul Shine i Aarhus samt oplæg om Huset Venture – alle tre socialøkonomiske virksomheder.
Tidligere i efteråret 2015 var arbejdsmarkedsudvalget på en studietur til Edinburgh i Skotland, hvor man fik et større kendskab til socialøkonomiske virksomheder og opbygningen af disse.

Erfaringer og inputs fra de to studieture er blevet delt med forvaltningen og kommunalbestyrelsen, og fungerer som et godt grundlag for det videre arbejde.
I Norddjurs går kommunen forrest i udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, og har sat forskellige aktiviteter i gang. Kommunen har blandt andet indgået et samarbejde med en ekstern konsulent, som skal give sparring og rådgivning om forretningsudvikling.

Der arbejdes lige nu intensivt med fire potentielle forretningskoncepter til socialøkonomiske virksomheder, som alle udspringer af etablerede virksomheder i kommunen. Desuden er der dialog med yderligere tre virksomheder om projekter, og der arbejdes fortsat på at finde nye samarbejdspartnere”, svarer arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk på spørgsmålet om hvordan arbejdet med at realisere strategien forløber.
Forvaltningen medvirker nemlig også til den forretningsmæssige afklaring og udviklingen, og har blandt andet afsat medarbejderressourcer til opgaven. Derved kan kommunen være i tæt dialog med virksomhederne og konsulenten og løbende understøtte udviklingen af de socialøkonomiske virksomheder med en række af ydelser/redskaber, som kommunen har til rådighed. Det drejer sig eksempelvis om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, fleksjob/løntilskud samt indkøb i de socialøkonomiske virksomheder.
For anvendelsen af ydelserne glæder kravet om ”merbeskæftigelse” og ”rimelighedskravet” og som for alle andre virksomheder, giver kravene også begrænsede muligheder for antallet af personer, som kan blive beskæftiget i de socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.

Om Merbeskæftigelseskravet
Merbeskæftigelseskravet fremgår af § 61 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: ”Ansættelse med løntilskud […] skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.”

Om Rimelighedskravet
Rimelighedskravet fremgår af § 62 i lov om en aktiv beskæftigelse: “Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik”.

Se Norddjurs Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder her

Yderligere information om Norddjurs Kommunes arbejde med socialøkonomiske virksomheder kan fås hos Anne Risom på email. ANR@NORDDJURS.DK el. tlf. 89 59 20 23

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top