skip to Main Content

Alternativets Iværksætter pakke

Alternativet har i dag onsdag d. 6. april 2016 lanceret en Iværksætterpakke, der skal gøre det nemmere at være iværksætter i Danmark.

Blandt de 26 forslag er bl.a. en toårig målrettet iværksætterydelse på 80 procent af dagpengesatsen til udvalgte modtagere og uddeling af 100 arbejds- og opholdstilladelser om året til særligt lovende internationale iværksættere.

Flere af forslagene går på at skabe flere sociale iværksættere.
Alternativet foreslår i den anledning at:

1 dispensationen fra rimelighedskravet gøres permanent hurtigst muligt.

2 der oprettes et Center for Socialøkonomisk
Iværksætteri, Virksomhed og Vækst

3 der oprettes en Pulje på 15 millioner til sociale forretningsudviklingsprogrammer (Det foreslås bl.a. at de programmer som Den Sociale Kapitalfond har kørt – videreføres og styrkes)

4 der oprettes en pulje for socialøkonomiske iværksættere
og virksomheder på 20 mio. kr. til styrkelse af socialt
iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder
specifikt i udkantsområder.

5 der bliver rum for flere eksperimenter i den offentlige sektor
Den offentlige sektor så den offentlige sektor
og kommunerne sættes mere fri til at eksperimentere
med social innovation og alternative
løsninger – gerne i samarbejde med organisationer
og iværksættere.

6 der øremærkes flere midler til socialt iværksætteri således, at 15 mio. kr. af Vækstfondens midler til syndikeringslån
øremærkes til sociale iværksættere og socialøkonomiske
virksomheder

7 der udvikles en model for social og grøn værdiskabelse
således, at staten i samarbejde med relevante organisationer
udarbejder en konkret model for ensrettet og sammenlignelig måling af investeringers sociale og grønne værdi.
Udgifterne til at finansiere tiltagene i pakken beløber sig til en halv milliard.
Finansieringen til iværksætterpakken skal komme ved at hæve fradragsgrænsen i registreringsafgiften fra det nuværende niveau til niveauet for energiklasse A+.
Hævningen af grænsen forventes
at medføre et merprovenu på omkring 1 milliard kr. om året, hvoraf små 500 mio. kr. vil gå til finansieringen af Alternativets iværksætterforslag.

Se hele Alternativets Iværksætterpakke her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top