skip to Main Content

Dispensationsordningen for rimelighedskravet forlænges

Dispensationsmuligheden for til det såkaldte ”rimelighedskrav” er blevet forlænget i tre år med henblik på, at der findes en mere permanent løsning for socialøkonomiske virksomheder.

Det er resultatet af en aftale, der netop er indgået mellem arbejdsmarkedets parter (DA,LO og KL).

Aftalen betyder blandt andet, at førtidspensionister, der er ansat i løntilskud i socialøkonomiske virksomheder som følge af forsøgsordningen, nu kan fortsætte deres ansættelse. Samtidig har virksomhederne mulighed for at ansætte nye førtidspensionister i løntilskud med dispensation fra rimelighedskravet, så endnu flere kan få glæde af ordningen.

Indtil udgangen af 2015 har en bestemmelse under lov om aktiv beskæftigelse gjort det muligt for socialøkonomiske virksomheder at fravige det generelle rimelighedskrav som handler om, at antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse maksimalt må udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte.

Ophøret af dispensationsmuligheden pr. 31.12 2015 gav problemer for flere socialøkonomiske virksomheder bl.a. Café Kaffegal i Aarhus og Rosenbedet i Brande.
Kaffegal i Aarhus meddelte således, at man kunne blive tvunget til at fyre medarbejdere og lukke, hvis ikke der blev fundet en løsning.

Med den nye aftale slipper Café Kaffegal og andre for at skulle fyre psykisk sårbare medarbejdere, som virksomhederne primært drives af.

Udover at sikre de socialøkonomiske virksomheder skal forlængelsen også sørge for, at der er tilstrækkelig tid til at analysere og udarbejde en mere permanent løsning for førtidspensionister i løntilskud.

Med aftalen er parterne enige om en række grundprincipper, hvor der blandt andet lægges op til, at løsningen skal indebære en markant lempelse af rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskud ansat ved registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Læs også “Debatten om rimelighedskravet – status og links til indlæg”: Klik her!

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top