skip to Main Content

”Rummelighed imidt” – stort EU projekt i Midtjylland er nu igang

En bevilling på 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond betyder, at projektet ”Rummelighed imidt” nu kan gå i gang. Meddelelsen om det endelige tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om støtte blev givet på et møde i dag, torsdag 31. marts 2016, i Silkeborg.

Projektet skal i 2016-2018 skabe jobs til udsatte borgere i Region Midtjylland gennem primært to grupper af indsatser:

1. Indslusningsforløb og indsatser i forhold til socialt ansvarlige virksomheder
2. Indsatser ifht. socialøkonomiske virksomheder.

”Det primære formål med projektet er at udvikle og afprøve nye metoder til at få folk på kanten af arbejdsmarkedet i job. Det er vigtigt for dem, for virksomhederne og for samfundet. Derfor er vi rigtigt glade for, at vi med bevillingen fra EU nu for alvor kan komme i gang med indsatsen, ” siger Ole Vagn Christiansen, formand LO Århus som er øverst ansvarlige for operatørrollen.

Projektet er forankret i Region Midtjylland, som tidligere har støttet med 10 mio. kr. ”Rummelighed imidt” har en projektperiode på tre år med mulighed for at blive forlænget frem til 2020.

I løbet af projektperioden bliver der taget en lang række konkrete initiativer rundt i hele Region Midtjylland, som skal give borgere en ekstra chance for at komme i job, selv om de i dag er på kanten eller helt uden for arbejdsmarkedet.

Et af initiativerne er eksempelvis et indslusningsforløb, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet bliver ansat i socialøkonomiske virksomheder med menneskelige og økonomiske ressourcer til at tage hensyn til en borgers særlige udfordringer.

Et andet indsatsområde er virksomhederne i Midtjylland, ikke mindst de små og mellemstore. De har indtil videre kun i begrænset omfang åbnet op for at ansætte borgere i denne målgruppe. Projekt ”Rummelighed imidt” vil nu gennem en oplysningsindsats motivere dem til at løse en større del af den opgave. Et korps af ambassadører fra virksomheder, som allerede har disse borgere ansat, vil blive brugt for at fortælle om deres erfaringer, og de fordele, der kan være ved at give plads for mennesker på kanten. Dette arbejde udføres af partneren Code of Care.

”Der findes mange kompetencer, som ikke bliver udnyttet i dag. Eksempelvis har ledige med et fysisk handicap ofte sværere ved at komme i job, selvom intet tyder på, at de skulle have færre faglige kompetencer end mennesker uden et handicap, ” siger Mikkel Munk-Hartge.

Endelig skal en del af projektets indsats rettes mod udbredelsen og netværksdannelse for socialøkonomiske virksomheder, denne opgave sendes i udbud snarest.

Bag ”Rummelighed imidt” står LO sektionerne i Region Midtjylland, Region Midtjylland og foreningen Code of Care.

 

Yderligere oplysninger:

Ole V, Christiansen, formand for LO Århus
T: 23464676 E: oc@lo-aarhus.dk

Mikkel Munk-Hartge, Projektleder Rummelig imidt
T: 31 47 44 74 E: mm@lo-aarhus.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top