skip to Main Content

Medborgerne – Ny bydelsforening støttes af Trygfonden

Medborgerne er en ny forening, der har til formål at opbygge en lokal borgeralliance i bydelene Nørrebro, Nordvest og Bispebjerg på tværs af tro, social baggrund, uddannelse, alder og fritidsinteresser.

Foreningen vil samle de lokale foreninger, kirker, moskeer og andre stærke fællesskaber, som trods kulturelle forskelligheder ser de samme udfordringer for deres lokalsamfund.

Hensigten er at udvikle civilsamfundets fællesskaber, styrker beboernes demokratiske handlekraft, og gøre dem i stand til at skabe forandringer i kraft af deres indbyrdes forskellighed og mangfoldighed. Konkrete eksempler der kan tages fat på er styrkelse af folkeskolen, tryghed i gaderne og modtagelsen af flygtninge.

Trygfonden har bevilget 1,9 millioner til at initiativet kan starte op, bl.a. via ansættelse af to ’community organisers’.
Med tiden er det meningen, at de deltagende foreninger og organisationer i fællesskab skal forpligte sig til at finansiere borgeralliancen.

Medborgerne er bl.a. inspireret af den britiske organisation Citizens UK, der arbejder med at engagere borgere i deres lokalsamfund og blandt andet har været med til at løfte mindstelønningerne og nedbringe fattigdommen i flere bydele.

På sigt er det Medborgernes ønske at medvirke til at opbygge et netværk af lokale borgeralliancer, der kan samle og styrke det danske civilsamfund.

Læs mere på Medborgernes hjemmeside: www.medborgerne.dk

Kilde: Nørrebro Nord Vest Bladet

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top