skip to Main Content

Debatten om rimelighedskravet – status og links til indlæg

Som det er fremgået af en lang række medieindlæg er 2016 blev skudt i gang med en omfattende debat omkring socialøkonomiske virksomheders mulighed for at få dispensation fra det såkaldte rimelighedskrav. Vi har lavet en opsamling på forløbet indtil nu.

Indtil udgangen af 2015 har en bestemmelse under lov om aktiv beskæftigelse gjort det muligt for socialøkonomiske virksomheder at fravige det generelle rimelighedskrav som handler om, at antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse maksimalt må udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte.
Hensigten med denne generelle regel er at forhindre, at private virksomheder udnytter den billige tilskuds-arbejdskraft og dermed skaber konkurrence-forvridning og fortrænger ordinært ansatte medarbejdere. Imidlertid betyder en ny bekendtgørelse fra 16. december 2015, at muligheden for dispensation er udløbet med virkning fra 1. januar 2016. Som konsekvens af de nye regler bliver en række danske socialøkonomiske virksomheder nødt til at afskedige udsatte medarbejdere der ansat med løntilskud, da de ellers ikke kan leve op til rimelighedskravet.

Debatten startede for alvor 8. januar, da Brian Sørensen som er social iværksætter og leder af den socialøkonomiske Café Kaffegal i Aarhus stod frem bl.a. via Facebook og fortalte hvordan de nye regler betyder, at han i nærmeste fremtid kan blive tvunget til at fyre 20 medarbejdere og lukke caféen. Brian Sørensens historie er efterfølgende blevet taget op af en lang række medier som et konkret eksempel på de nye reglers konsekvenser for socialøkonomiske virksomheder generelt. Medieomtalen har affødt reaktioner fra en lang række organisationer og politikere.
Både formanden for LO i Aarhus Ole V. Christiansen og Venstres beskæftigelsesordfører i Aarhus Byråd Lene Horsbøl har opfordret til at arbejdsmarkedets parter går i dialog for at finde en løsning på problematikken (Læs mere her).
Thomas Medom, der er Social- og beskæftigelsesrådmand (SF) i Aarhus har skrevet læserbrev om problematikken. (Læs mere her)
Jens Joel der er østjysk medlem af Folketinget for Socialdemokratiet har taget problematikken op i Folketinget ved at stille en række §20-spørgsmål til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (Læs mere her).
Den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen har kaldt beskæftigelsesministeren i samråd d. 3.2. 2016 for at få svar på, hvordan man i fremtiden vil sikre at psykisk sårbare kan komme ind på arbejdsmarkedet. (Læs mere her)

Efterfølgende har beskæftigelsesministeren udtalt til medierne d. 14. januar, at han vil kontakte arbejdsmarkedets parter Lo og DA med henblik på at se på mulighederne for at revidere rimelighedskravet ift. at socialøkonomiske virksomheder kan få dispensation (Se interview med ministeren her). Kooperationen der er arbejdsgiverorganisation for socialøkonomiske og kooperative virksomheder i Danmark har som reaktion på ministerens udspil opfordret til at de socialøkonomiske virksomheder også får mulighed for at blive hørt i denne dialog.
I den forbindelse har næstformand i LO Aarhus Ejner K. Holst meldt ud, at LO meget gerne ser at de socialøkonomiske virksomheders midlertidige dispensation fra det såkaldte rimelighedskrav om at kun 1 ud af 6 ansatte må være på særlige vilkår, gøres permanent. (Læs mere her)

Kooperationen opfordrer til at det ikke bare er dispensationsreglerne, men rimelighedskravet generelt, der bør tages op til revision, da dette krav er en barriere for mange socialøkonomiske iværksættere, der ønsker at løfte en social opgave og ansætte udsatte borgere i deres virksomhed.
Læs Kooperationens henvendelse til ministeren her

Endelig har også socialøkonomiske virksomheder kommenteret problematikken bl.a. Media-Now.
Se Trine Uldalls indlæg “Det går igen ud over de svageste i samfundet – om det urimelige i rimelighedskravet” her

Debatten om rimelighedskravet er langt fra forbi. Vi vil løbende følge op, når der er nyt.

LINKS TIL YDERLIGERE INFORMATION 
Læs indlæg fra SED’s hjemmeside vedrørende baggrunden for debatten og spørgsmålet omkring konkurrenceforvridning her
Læs også SED´s indlæg “Ny bekendtgørelse presser socialøkonomiske virksomhed” her

Café Kaffegal har på caféens hjemmeside samlet alle avisartikler og indlæg om forløbet: Klik her!

 

Nedenstående § 20-spørgsmål er indtil nu blevet stillet vedr. rimelighedskravet: 

§ 20-spørgsmål S 461 Om rimelighedskravet.
Af Finn Sørensen (EL)
Til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
08-01-2016
Klik her!

§ 20-spørgsmål S 460 Om rimelighedskravet.
Af Finn Sørensen (EL)
Til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
08-01-2016
Klik her!

§ 20-spørgsmål S 459 Om arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne.
Af Finn Sørensen (EL)
Til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
08-01-2016
Klik her!

§ 20-spørgsmål S 462 Om at beskæftige mennesker med nedsat arbejdsevne.
Af Finn Sørensen (EL)
Til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
08-01-2016
Klik her!

 

§ 20-spørgsmål S 481 Om ansættelse af psykisk sårbare i socialøkonomiske virksomheder.
Af Liselott Blixt (DF)
Til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
14-01-2016
Klik her!

 

Samlet liste til links vedr. mediedækning om Café Kaffegal og rimelighedskravet

Ny bekendtgørelse presser socialøkonomiske virksomheder
Fredag d. 8. januar, Sociale Entreprenører i Danmark

Café Kaffegal risikerer lukning
Lørdag den 9. januar 2016, Aarhus Stiftstidende af Thea Berg Johansen, red@stiften.dk


Fortvivlet bestyrer kan tvinges til at fyre 20 udsatte medarbejdere

Lørdag d. 9. januar, TV2 Østjylland af Rasmus Dyrberg Hansen,
raha@tv2oj.dk

Mange vil miste jobbet
Lørdag d. 9. Januar 2016, TV2 Østjylland

Chef tvunget til at fyre sårbare ansatte: “Helt gak
gak”

Lørdag 9 jan. 2016, avisen.dk af Freja Thorbech, freja@avisen.dk

Regelændring vækker vrede
Søndag d. 10. januar, TV2 Østjylland

Café Kaffegal: Der skal findes en løsning inden sommer,
ellers må jeg sælge

Søndag den 10. januar 2016, Aarhus Stiftstidende af Thea
Berg Johansen, weba@stiften.dk

Fælles fodslag til kamp for Café Kaffegal

Mandag d. 11. januar 2016, TV2 Østjylland af Frank Hove, frho@tv2oj.dk

Socialøkonomiske virksomheder og konkurrenceforvridning
Mandag d. 11. januar 2016, Sociale Entreprenører i Danmark

Lukningstruede caféer: Ordfører vil have minister i samråd
Mandag d. 11. januar  2016, MX Metroexpres af Line Lykkegaard

Jakob om fyring af sårbare: Hvor er fornuften?
Mandag .d 11. januar 2016, Avisen.dk af Aske Folkmann Drost, aske@avisen.dk

Café Kaffegal: S-politiker stiller spørgsmål til minister
Tirsdag d. 12. januar  2016, TV2
Østjylland af Frank Hove, frho@tv2oj.dk
http://www.tv2oj.dk/artikel/288605:Aarhus–Cafe-Kaffegal–S-politiker-stiller-spOergsmaal-til-minister

Café kan blive tvunget til lukning: – Ikke fair for vores
udsatte medarbejdere

Tirsdag 12 jan. 2016, MX Metroexpress af Nicolai
http://www.mx.dk/nyheder/aarhus/story/28922752

V: Ikke os, der skal redde psykisk sårbare fra fyring

Tirsdag 12 jan. 2016. Avisen.dk af Aske Folkmann Drost, aske@avisen.dk

Bettina Post: Regeringen har blandet en brutal cocktail

Tirsdag 12 jan. 2016, Avisen.dk af Bettina Post

Hul i hovedet at forhindre folk med handicap i at arbejde
Onsdag d. 13. januar 2016, lo.dk nyheder

Godt nyt til Café Kaffegal: Minister støtter en løsning

Onsdag d. 13. januar 2016, TV2 Østjylland af Rasmus Dyrberg
Hansen, raha@tv2oj.dk

Ingen løsning til psykisk sårbare: V og arbejdsgivere sender
aben videre

Onsdag 13 jan. 2016, avisen.dk af Aske Folkmann Drost, aske@avisen.dk

LO til Venstre: Vi står ikke i vejen for løsning
Onsdag 13 jan. 2016, avisen.dk af Aske Folkmann Drost, aske@avisen.dk

Café Kaffegal: En kæmpe håndsrækning

Onsdag d. 13. januar 2016 TV2 Østjylland af Rasmus Dyrberg
Hansen, raha@tv2oj.dk

Neergaard efter proteststorm: Vil bevare job til psykisk
sårbare

Onsdag 13 jan. 2016, avisen.dk af Lise Bondesen, lise@avisen.dk

Måske alligevel en chance til for folk mednedsat arbejdsevne

Torsdag d. 14. januar januar 2016, lo.dk nyheder

Minister kommer
socialøkonomiske virksomheder i møde

Torsdag d. 14. januar 2016, DR Østjylland

Kooperationens brev til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard
Larsen

Torsdag d. 14. januar 2016, Susanne
Westhausen

Det går igen ud over de svageste i samfundet – om det
urimelige i rimelighedskravet

Torsdag d. 14. januar 2016, Trine
Uldall, Media-Now

Sociale virksomheder får en sidste chance
Torsdag d. 14. Januar, Information af Kim Kristensen

ChangeMakers informations
brev til arbejdsmarkedets parter

Torsdag d. 14. januar 2016, Karina Konrad, ChangeMakers

En (Kaffe)gal
beslutning

Fredag d. 16. januar 2016, Aarhus Stiftstidende af Thomas Medom, Social- og
beskæftigelsesrådmand (SF)

Debatten om
rimelighedskravet – status og links til indlæg

Mandag d. 18. Januar 2016, Sociale Entreprenører i Danmark

Civilt overblik: Rockere i flygtninge-forsvar, frivillige menneskesmuglere og stormvejr i paraply-organisation
Mandag d. 18. januar, Altinget af Rasmus Løppenthin (artiklen er en ugerevy, hvor bl.a. problematikken omkring Kaffegal og rimelighedskravet er omtalt)

Dansk Handicap Forbunds brev til beskæftigelsesministeren vedr. bortfald af muligheden for dispensation fra rimelighedskravet
Tirsdag d. 19. januar 2016, Susanne Olsen, Dansk Handicap Forbund

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top