skip to Main Content

Ny bekendtgørelse presser socialøkonomiske virksomheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggjorde onsdag den 16. december 2015 ”Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet”. Bekendtgørelsen kan få alvorlige konsekvenser for mange socialøkonomiske virksomheder i Danmark samt de hundredvis af førtidspensionister, som er ansat med løntilskud (skånejobs) i disse virksomheder.

Ifølge bekendtgørelsen ophører den dispensationsmulighed, der har været for at give socialøkonomiske virksomheder lov til at fravige det såkaldte rimelighedskrav fra og med 1. januar i 2016.

Rimelighedskravet er en del af “lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” (LAB). Kravet skal sikre, at der i både private og offentlige virksomheder, er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik. Hensigten er at forhindre, at private virksomheder udnytter muligheden for at ansætte billig arbejdskraft og dermed skaber konkurrence-forvridning og fortrænger medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår.
I praksis betyder rimelighedskravet, at antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik maksimalt må udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, for virksomheder under 50 ansatte dog altid 1 person. Har virksomheden mere end 50 ansatte, må der herudover være 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Det var daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der i oktober 2013 gav tilladelse til at iværksætte et forsøg, hvor lokale beskæftigelsesråd kan give tilladelse til, at socialøkonomiske virksomheder må fravige rimelighedskravet.
(Da de lokale beskæftigelsesråd blev nedlagt overgik muligheden for at give dispensation til de regionale arbejdsmarkedsråd.)

For de socialøkonomiske virksomheder har rimelighedskravet i mange år været med til at begrænse mulighederne for at integrere udsatte ledige på arbejdsmarkedet. Da den tidligere regering, med udspillet “Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder” fra 4. september 2014, netop ønskede at øge antallet af socialøkonomiske virksomheder for at skabe flere jobmuligheder for udsatte mennesker, tillod man som nævnt en midlertidig dispensationsmulighed.

I marts 2015 nedsatte den daværende regering yderligere en arbejdsgruppe i regi af Socialstyrelsen, som skulle undersøge, om det kunne styrke beskæftigelsesindsatsen for udsatte at lempe rimelighedsgravet, så socialøkonomiske virksomheder får mulighed for at ansætte flere medarbejdere i løntilskud.

Social- og Indenrigsudvalget stillede efter ønske fra Trine Torp (SF) d. 25. november 2015 spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvad status var på arbejdet i arbejdsgruppen, der skulle undersøge mulighederne for at lempe ”rimelighedskravet” for socialøkonomiske virksomheder.
I svaret på spørgsmålet d. 21. december 2015 understregede beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, at den nuværende regeringen er optaget af at sikre fortsat stigende beskæftigelse, økonomisk vækst og en stærk konkurrenceevne for de danske virksomheder. Han svarede yderligere, at arbejdsgruppen ikke kunne nå til enighed om en model for lempelse af rimelighedskravet for socialøkonomiske virksomheder, som respekterer hensynet til at undgå konkurrenceforvridning, fortrængning af ordinært ansatte mv. Derfor var det naturligt for den nuværende regeringen at nedlægge arbejdsgruppen, hvilket skete med virkning fra d. 15. september 2015.

Se hele ministerens svar på spørgsmålet fra Social- og Indenrigsudvalget af 25. november 2015 her
Se også ministerens svar på spørgsmål fra Social- og Indenrigsudvalget af 1. november 2015 om, hvad der er baggrunden for ”rimelighedskravet” i forhold til socialøkonomiske virksomheder: Klik her!

Med den nye bekendtgørelse, der altså er gældende fra 1. januar 2016, ser det ud til, at den nuværende regering ikke ønsker at gå videre med at finde en løsning på de uhensigtsmæssige problemer rimelighedskravet giver socialøkonomiske virksomheder i forhold til at kunne ansætte udsatte mennesker.

Personer der er ansat efter 1. oktober 2015 på grund af fravigelsen af rimelighedskravet kan dog fortsat være ansat til d. 31. december 2016.

Hvad betyder bekendtgørelsen for socialøkonomiske virksomheder?
Hvis bekendtgørelsen skal følges til punkt og prikke, kan det for den aarhusianske forening ChangeMakers og foreningens socialøkonomiske virksomheder, Café Kaffegal og ØKOgal betyde, at samtlige 20 førtidspensionister ansat med løntilskud skal opsiges pr. 30. september 2016, og på den måde igen vil blive ekskluderet fra arbejdsmarkedet.

Det vil også betyde, at ChangeMakers ikke kan besætte de 4-5 ledige skånejobs, som man netop har slået op på Jobnet.dk. Derudover er der ikke mulighed for at ansætte førtidspensionister med løntilskud i hele 2016, selvom foreningen oplever kraftig vækst og har et stigende rekrutteringsbehov.

I sidste ende vil det betyde, at begge foreningens socialøkonomiske virksomheder, må dreje nøglen om og lukke inden for de næste måneder, da ChangeMakers er nødsaget til at sælge virksomhederne for at sikre, at foreningen undgår en konkurs.

Brian Sørensen, der er stifter af ChangeMakers og foreningens to socialøkonomiske virksomheder, ser det ikke som en mulighed at fortsætte virksomhederne, som traditionelle private virksomheder. Han har netop kastet sig ud i det socialøkonomiske felt for at skabe positiv forandring for mennesker med psykisk sårbarhed og ikke for at skabe profit i en traditionelt drevet virksomhed.

I følge Brian Sørensen har han, ligesom mange andre socialøkonomiske virksomheder, brug for en hurtig løsning på de store udfordringer, som socialøkonomiske virksomheder oplever ved ikke længere at have mulighed for at opnå dispensation fra ”rimelighedskravet” i LAB-loven. Derfor har han kontaktet en lang række relevante politikere på Christiansborg mhp. at arbejde for at finde en løsning.

Også for de registrerede socialøkonomiske virksomheder Gallo Gartneriet og Gallo Huset har bekendtgørelsen store konsekvenser, da de to virksomheder har over 20 førtidspensionister ansat med løntilskud.
I følge Anne Marie Bosley, leder
Gallo Huset kan bekendtgørelsen have en katastrofal virkning, da gallo Organisationen er baseret på værdien i at beskæftige førtidspensionister og andre psykisk sårbare med tilbud og joberfaring og tilknytning til arbejdsmarkedet.
For alle små socialøkonomiske virksomheder der gerne vil beskæftige målgruppen førtidspensionister enten i længere ansættelse eller i afprøvning og springbrætsstilling i virksomheds praktik, vil det ikke længere umuligt.

Hvis du driver en socialøkonomisk virksomhed, der har fået dispensation fra rimelighedskravet eller har brug for at få det, så skriv gerne til os om, hvilke konsekvenser den nye bekendtgørelse med ophør af dispensationsordningen vil få for din socialøkonomiske virksomhed på email: per@socialeentreprenorer.dk

Læs ”Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet” fra d. 16. december 2015: Klik her!

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top