skip to Main Content

2016 European Circular Economy Conference

The 2016 European Circular Economy Conference finder sted i Bruxelles d. 16. Februar 2016.

Konferencen er en opfølgning på EU-Kommissionens vedtagelse af en lovpakke om cirkulær økonomi, ”Circular Economy Package”, i starten af december 2015.
Til konferencen vil man udover at sætte fokus på den nye lovpakke se på det økonomisk klima Europa i øjeblikket befinder sig i, hvor de europæiske lande er tynget af den globale konkurrence om en ofte ustabil forsyning af ressourcer, og behovet for at skabe et nyt paradigme med en bæredygtig europæisk økonomi baseret på bæredygtig ressourceudnyttelse.

Den cirkulære økonomi ses i visse kredse som en løsning i forhold til at sikre Europas konkurrenceevne. Ud over at have potentiale til at fjerne affald og reducere kulstofemissioner gennem miljøvenlige materialer, produkter og processer vil den cirkulære økonomi på samme tid kunne drive en grønt vækst og skabe beskæftigelse.
Andre virksomheder ser EU lovgivning som en administrativ byrde, når man står i en hård global konkurrencesituation.

Konferencen vil blive åbnet af Jyrki Katainen, der er vicepræsident i Jobs, Growth, Investment and Competitiveness i EU-Kommissionen.
På konferencen vil der gennem forskellige workshops blive sat fokus på:

• At bringe miljøvenligt design ind i mainstream
• At skabe et levedygtig europæisk marked for sekundære råmaterialer
• Forebyggelse madspild gennem hele forsyningskæden

Læs mere om konferencen: Klik her!

Om Circular Economy Package
EU-Kommissionen vedtog i starten af december 2015 en ambitiøst lovpakke vedrørende cirkulær økonomi (Circular Economy Package), som omfatter reviderede lovforslag om affald for at stimulere Europas overgang til en cirkulær økonomi.
Initiativet skal være med til at øge den globale konkurrenceevne, skabe bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser.

Den nye lovpakke består af en EU-handlingsplan for cirkulære økonomi, der etablerer et konkret og ambitiøst handlingsprogram, med foranstaltninger, der omfatter hele cyklussen: fra produktion og forbrug til affaldshåndtering samt markedet for sekundære råmaterialer. I bilaget til handlingsplanen fastlægges en tidslinje for hvornår de forskellige tiltag vil blive afsluttet.

De foreslåede tiltag skal på den måde bidrage til “at lukke hullet” i produkters livscyklus gennem større genanvendelse og genbrug, hvilket vil skabe fordele for både miljøet og økonomien.

Læs mere:

EU Action Plan for the Circular Economy
Annex to the action plan

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top