skip to Main Content

Projekt Deleby – Deleøkonomi som fremtidig model for byudvikling

Dansk Arkitektur Center (DAC) har i samarbejde med Realdania og Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond lanceret et storstilet projekt som har til hensigt at afsøge hvordan de danske bysamfund kan få glæde af deleøkonomiske ideer.

Store byer som Amsterdam og Seoul har i længere tid arbejdet med deleøkonomiske strategier for byudvikling, og det nye projekt Deleøkonomi skal udvikle nye koncepter og samarbejdsformer mellem virksomheder, borgerne, foreningslivet og det offentlige i forhold til at dele, anvende og fremtidssikre de fælles ressourcer i de danske byer. Projektet skal bidrage med nyskabende kreative bæredygtige deleløsninger f.eks. omkring transport, affald, redskaber, og det fælles byrum der skal sikre at byerne kan fungere endnu bedre.

Et vigtigt ærinde i Projekt Deleby er at formidle deleøkonomiens muligheder til offentligheden og engagere flest mulige borgere og sektorer i at udforske deleøkonomiens potentialer igennem projektets forskellige aktiviteter. Nyborg, Næstved, Middelfart, Lejre og Slagelse er de første kommuner der har meldt sig som projekt-partnere. Deleby vil arbejde dels lokalt/regionalt med en række aktiviteter i de samarbejdende kommuner, dels landsdækkende med bidrag fra en række foreninger, virksomheder og videnspersoner.

Læs mere: Klik her!

Se også artikel om ”Ny inspiration til byudvikling”,
der er en ny publikation fra Real Dania med nye danske eksempler på, hvordan de samfundsmæssige udfordringer, som følger af urbanisering og klimasituationen, kan løses: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top