skip to Main Content

Ny inspiration til byudvikling

Ny inspiration til byudvikling er en ny publikation fra Realdania med nye danske eksempler på, hvordan de samfundsmæssige udfordringer, som følger af urbanisering og klimasituationen, kan løses.

Det er en udfordring at udvikle eller omdanne byområder, der skal være en god ramme om vores liv og hverdag – samtidig med at byudviklingen skal være bæredygtig både miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk.

Denne udfordring er blevet større i takt med at nogen byer vokser kraftigt og mens andre byområder måske stagnerer eller ligefrem udtyndes. Klodens klima betyder også, at byerne skal tænke i en langsigtet klimatilpasning, hvor andre hensyn også inddrages.

Det betyder, at der er behov for gode eksempler på, hvordan disse udfordringer kan løses.

Derfor har Realdania By siden 2007, i samarbejde med forskellige projektpartnere i byudviklingsprojekter bl.a. Køge Kyst og Fredericia C, arbejdet med at bidrage til nye danske eksempler på, hvordan nogle af disse samfundsmæssige udfordringer kan løses. Det er bl.a. gjort ved at se på, hvordan en byudvikling ved netop at være tænkt strategisk og helhedsorienteret fra starten kan tilføre værdi til et større geografisk område og livskvalitet for de mennesker, der skal bo i eller på anden måde bruge det nye byområde.

Realdania har i forlængelse af dette arbejde nu udgivet publikationen ”Ny inspiration til byudvikling”, der en efterfølger til en lignende publikation, som Realdania udgav i 2012. ”Ny inspiration til byudvikling” skal formidle et udpluk af greb og løsninger inden for en række af byudviklingens temaer. Det er Real Danias håb at publikationen kan være til nytte for kommuner, rådgivere og andre professionelle, der arbejder med at skabe attraktive, levende og bæredygtige byer.

Download ”Ny inspiration til byudvikling”: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top