skip to Main Content

EPSCO har vedtaget konklusioner om fremme af socialøkonomi

EPSCO er Rådet af Europas beskæftigelses- og socialministre. Rådet har på sin samling d. 7. december vedtaget sine konklusioner om fremme af den sociale økonomi som en central drivkraft for den økonomiske og sociale udvikling i Europa.

I konklusionerne nævnes bl.a. at den sociale økonomi bidrager til flere centrale EU-mål, herunder opnåelsen af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, beskæftigelse af høj kvalitet, social samhørighed, social innovation, lokal og regional udvikling og miljøbeskyttelse.

Det nævnes også at den sociale økonomi er et vigtigt redskab, der bidrager til at sikre borgernes trivsel, og hvad der måske er endnu vigtigere at den sociale økonomi er en sektor, der har modstået den økonomiske krise meget bedre end andre og vinder stadig større anerkendelse på europæisk plan.

Yderligere understreges det i konklusionerne, at den sociale økonomi blevet stadig mere politisk synlig som en sektor, der udgør en vigtig søjle med hensyn til beskæftigelse og social samhørighed i hele Europa, og som er afgørende for at nå målene i Europa 2020-strategien.

Her ud over kommer Rådet også med en række opfordringer. Rådet opfordre i konklusionerne bl.a. medlemsstaterne og Kommissionen til indenfor deres respektive kompetenceområder og under behørig hensyn til nærhedsprincippet til at man etablere, gennemføre og eventuelt videreudvikle europæiske, nationale, regionale og/eller lokale strategier og programmer for at fremme den sociale økonomi, socialt iværksætteri og social innovation.

Rådet opfordre også til at man forbedre synligheden af den sociale økonomi, hvor det er relevant ved at udvikle partnerskaber, for at sikre et tilstrækkeligt kendskab til den politiske beslutningstagning og en bedre anerkendelse af aktiviteter, der gennemføres af relevante interessenter, herunder socialøkonomiske virksomheder, og den virkning, de har for samfundet.

Om EPSCO
EPSCO står for (Employment, Social policy, Health and Consumer Affairs), og Rådet består som tidligere nævnt af EU’s ministre for beskæftigelse, social beskyttelse, forbrugerbeskyttelse, sundhed og ligestilling
Rådet samles cirka fire gange om året med deltagelse af ministrene. På rådsmøderne vedtager Rådet retsakter (som er bindende for medlemsstaterne), rådskonklusioner (som ikke er bindende) mv. og drøfter aktuelle politiske sager på beskæftigelses- og socialområdet.
Læs mere om EPSCO på Rådets hjemmeside: Klik her! 

Læs Rådets konklusioner om fremme af den sociale økonomi som en central drivkraft for den økonomiske og sociale udvikling i Europa: Klik her!

Engelsk resumé af EPSCO Rådsmødet kan læses her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top