skip to Main Content

Kæmpe-investering i engelsk socialøkonomisk virksomhed

Det engelske socialøkonomiske busselskab “HCT Group” har skaffet en investering på 10 millioner pund fra en række forskellige investorer.

I følge HCT er det den største samlede “Impact investering” (investering med henblik på social effekt) nogensinde i England.

Blandt investorerne er bl.a. Big Issue Invest, Triodos Bank, the FSE Group, Social and Sustainable Capital, the City of London Corporation, Esmée Fairbairn Foundation, Phone Co-op og HSBC.

HCT fortæller selv, at det at sammenkæde sociale resultater med økonomiske incitamenter har været en effektiv måde at få både investorer og den socialøkonomiske virksomhed mission og formål til at passe sammen.

HCT skal bruge investeringen til at skabe vækst i virksomheden og til at købe nye køretøjer og depoter, at forbedre infrastruktur og skabe bedre service i de lokalsamfund virksomheden betjener.
Den sociale investeringsbank ClearlySo, har hjulpet HCT med at få investeringen i stand.

HCT har i dag 1.000 ansatte, har 10 depoter spredt ud over London,Yorkshire, Syd Vest England og Kanaløerne og har en vognpark på 500 køretøjer. Virksomheden havde i 2014/15 en omsætning på 45,4 millioner pund.

HTC forretningsområde dækker en bred vifte af services – fra røde busser i London til sociale service kørsler, fra skolebus kørsel til Park and Ride og endelig fra lokal transport til uddannelse og praktik. HCT har ca. 20 million passagerer om året.
HTC driver ikke alle disse aktiviteter for at skabe afkast til aktionærer, men for at skabe værdi i de lokalsamfund, de betjener.
Det gør man på følgende tre måder:
– Overskud fra virksomhedens forskellige kontrakter geninvesteres tilbage i mere transport service eller i projekter i lokalsamfund som virksomheden betjener, projekter som hjælper de mest udsatte borgere i disse lokalsamfund med at komme ud og deltage i lokalsamfundet.
– HTC tilbyder også praktik og uddannelsesforløb for mennesker som er langtidsarbejdsløse, med fokus på at øge kompetencer og beskæftigelsesmuligheder.
– HTC forsøger i det hele taget at skabe jobmuligheder for mennesker i udsatte lokalsamfund, at bidrage til den lokale økonomi og aktivt og at gøre lokalsamfund til et bedre sted at leve og arbejde gennem den måde virksomheden drives på.

HCT udvider løbende sine services, for at skabe nye forretningsmuligheder på nye områder. Det sker ikke for at skabe vækst for vækstens skyld, men fordi jo bedre virksomheden klarer sig kommercielt, jo mere er den i stand til at gøre socialt – kommerciel succes gør det muligt at skabe social effekt i lokalsamfundene.

HCT´s administrerende direktør Dai Powell mener, at HCT under en finansiel krise har vist, at det kan lade sig gøre at levere service af høj kvalitet og med stor social effekt. Det bør ifølge ham være et signal til alle lokale myndigheders om at tage samarbejde med socialøkonomiske virksomheder med som en del af deres strategi i forhold til at løse driftsopgaver.

Læs mere: Klik her! eller på Social Enterpise UK´s side her

Se også HCT´s hjemmeside: www.hctgroup.org

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top