skip to Main Content

Israel lancere sin første social impact bond indenfor videregående uddannelse

Social Finance Israel og the Rothschild Caesarea Foundation har netop, i samarbejde med Tel Aviv-Jaffa Academic College og University of Haifa, lanceret en ny social impact bond (SIB), der er den første af sin art inden for videregående uddannelse.

Den nye social impact bond har som formål at reducere frafaldsraten og forlænge studietiden for computervidenskabs studerende i Israel.

Ifølge Social Finance Israel er der stærke beviser for, at studerende fra svagere socioøkonomiske baggrunde er mest tilbøjelige til at droppe ud fra bachelor studier. På nogen studier er frafaldet helt oppe på 40%, hvilket også betyder et stort fald i indtægter for de højere uddannelsesinstitutioner.

Som en del af social impact bond projektet skal studerende modtage den nødvendige støtte for at tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige for studere på en videregående uddannelse og senere for at komme i beskæftigelse.
Ved at reducere frafaldsprocenten på uddannelser indenfor datalogi og ingeniørvidenskab er social impact bond projektet også med til at forhindre, at akademiske institutioner mister indtægter.

Social Finance Israel er leder af projektet og organisationen Alumah Association skal stå for de pædagogiske støtte aktivitet, bl.a. mentorordninger, som skal hjælpe de unge med at erhverve sig de nødvendige ”livsfærdigheder” og integrere dem i uddannelses- og beskæftigelsesmæssige karriere.
Omkostningerne ved det otte-årige projekt, der er vurderet til 8 millioner NIS (se kurs på Ny israelsk shekel på Aminos valutaomregner), finansieres af Rothschild Caesarea Foundation, Bank Leumi og Beyond Impact Investment Company.
I løbet af projektperioden vil Alumah Association yde støtte til omkring 600 elever i hele deres studieforløb. Det sker gennem et individuelt tilpasset program, der er baseret på både faglige, økonomiske og personlige overvejelser. 

Social impact bonds er, som finansielt instrument, netop konstrueret for, at man kan binde finansielle afkast sammen med sociale resultater.
Derfor udbetaler Universitetet også kun kun afkast til investorer i tilfælde af succesfulde resultater – altså at færre studerende falder fra deres studier.
Af samme årsag vil man også være meget omhyggelig med at måle resultaterne af projektet.

Ifølge Social Finance Israel er projektet en mulighed for at skabe positive resultater for 4 parter:
Først og fremmest for de studerende, som får gennemført deres studier, for universiteterne, der får øget deres indtægtsgrundlag, for investorer, der ikke blot kan modtage et afkast af deres investering, men har også været med til at bedre samfund, og endelig er projektet også et positivt bidrag til den israelske økonomi som helhed.

Social impact bonds er som metode på fremmarch i hele verden. Der findes i dag omkring 50 projekter indenfor uddannelses-, social- og sundhedsområdet, de fleste af dem i USA og England.

På Wikipedia findes en meget fin gennemgang af begrebet Social impact bonds: Klik her!

Læs mere her

Kilde: Jerusalem Post

Back To Top