skip to Main Content

Ny udbudslov som instrument til at styrke socialøkonomiske virksomheder

Den 7. oktober fremlagde Erhvervs- og vækstminister et lovforslag (L 19), der gennemfører et EU udbudsdirektiv, der skal være implementeret i medlemslandende senest april 2016. Tidsplanen for 3. behandling i Folketinget og vedtagelse i Danmark er for øjeblikket den 19. november.

Lovforslaget fastlægger procedureregler for offentlige indkøb. I paragraf 54 skrives der, hvordan det offentlige kan reservere kontrakter ved at ”stille krav om, at det alene er beskyttede værksteder eller økonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer, der kan deltage i udbuddet”. Det gælder kun, når mindst 30 pct. af de beskæftigede hos den økonomiske aktør er handicappet eller dårligt stillet.

Virksomheder, der er omfattet af lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder, kan byde på disse kontrakter, hvis de i øvrigt lever op til kravene i bestemmelsen. I Lovforslaget og den vedtagne lov er der uddybende kommentarer til paragraf 54.

Muligheden for at reservere kontrakter til bl.a. socialøkonomiske virksomheder, kan også og netop anvendes i EU-udbud, da reglen er en implementering af direktivet. Da det er frivilligt for medlemslandende at implementere reglen, vil bestemmelsen muligvis ikke gælde i alle lande. I Danmark implementeres den. Denne bestemmelse omfatter udbud over tærskelværdien på 1 mio. for stat og 1,5 mio. for kommuner og regioner.

Se også artikel om udbudsloven på Altinget: www.altinget.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top