skip to Main Content

Global Compact i Danmark

Danske virksomheder arbejder for FN’s nye globale bæredygtighedsmål.
I september vedtog FN-landene, herunder også Danmark, de nye globale bæredygtigheds-mål for 2015-2030.

I modsætning til de forudgående udviklingsmål er de ikke bare rettet mod u-landene men indbefatter alle lande, og som en vigtig ny faktor peger FN på de private virksomheders indsats som afgørende for gennemførelsen af målene på globalt plan. Virksomhederne adresseres direkte i artikel 67, der bl.a. lyder: “We call upon all businesses to apply their creativity and innovation to solving sustainable development challenges”.

FN’s ønske om at inddrage virksomhederne i det globale samfundsansvar er del af en mangeårig indsats, der siden 1999 har været fokuseret i FN’s program for bæredygtighed ”Global Compact”, der arbejder for, at virksomheder udviser ansvarlig virksomhedsførelse og engagerer sig i at løse de globale udfordringer omkring menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, arbejdstager-rettigheder og bekæmpelse af korruption. Virksomheder der vælger at blive medlemmer af Global Compact forpligter sig til at arbejde aktivt med disse 4 tematikker via et ti-punkts princip-program, og Global Compact tilbyder en bred vifte af materialer, arbejdsredskaber og eksempler på god praksis som virksomhederne kan bruge som inspiration til deres arbejde. Global Compact omfatter 170 lande og er verdens største initiativ for bæredygtig virksomhedsførelse. Målet er at tilvejebringe en bæredygtig og inkluderende dagsorden i den globale økonomi til gavn for mennesker, miljø og markeder.

DI koordinerer og promoverer Global Compact-arbejdet i Danmark
Aktuelt har Global Compact 315 medlemmer i Danmark, der alle har skrevet under på, at de vil arbejde for bæredygtighed i deres virksomhedsførelse. I Danmark koordineres Global Compact-aktiviteterne igennem Dansk Industri (DI), som er det danske kontaktpunkt for det nordiske Global Compact-netværk, hvor DI sidder i styregruppen. Sara Krüger Falk, der er CSR-konsulent hos DI og national koordinator for Global Compact fortæller, at DI med koordinator-rollen har påtaget sig ansvaret for at udbrede kendskabet til Global Compact og sætte fokus på de indsatsområder programmet fokuserer på.

DI deltager som del af Global Compact-netværket både i de nordiske og europæiske regionale aktiviteter i form af møder og konferencer. Det nordiske Global Compact Netværk udgiver månedlige nyhedsbreve til medlemmerne, og der afholdes to årlige stormøder. Samtidig arrangerer DI forskellige aktiviteter der har til formål at inspirere og engagere medlemsvirksomhederne i deres arbejde med bæredygtighed. Desuden afholdes temamøder med workshops omkring de bæredygtighedsmål FN har udpeget – eksempelvis har DI inviteret en række fødevarevirksomheder til at deltage i en temadag der adresserer målet om at udrydde sult på globalt plan.

Inspiration til arbejdet med bæredygtighed
Sara Krüger Falk fra DI understreger, at det er vigtigt at Global Compact-programmet ikke bliver opfattet som en rigid ‘standard’ eller fejlfri opskrift på bæredygtig virksomhedsførelse. De virksomheder der tilslutter sig Global Compact skal selv prioritere blandt programmets fire indsatsområder anti-korruption, menneskerettigheder, beskyttelse af miljøet og arbejdstager-rettigheder, og derfra formulere deres egen konkrete strategi i forhold til de temaer som er relevante for virksomhedens profil og aktiviteter. Man kan vælge at fokusere på et tema i en periode og efterfølgende tage et andet tema op. Medlemmerne forpligter sig til en årlig afrapportering underskrevet af virksomhedens øverste ledelse, og til løbende at formidle deres arbejde med bæredygtighedsaktiviteterne under Global Compact offentligt, f.eks. via pressemeddelelser, årsrapporter m.v.

Sara Krüger Falk siger at der er stor forskel på hvordan virksomhederne bruger Global Compact og omsætter principperne i deres daglige aktiviteter. Fordelene ved denne tilgang til arbejdet med bæredygtighed er, at både små og store virksomheder kan være med, og at der til stadighed er plads til fleksibilitet og udvikling. Global Compact tilbyder fremadrettede arbejdsredskaber både for nybegynderne og dem der har arbejdet længe og omfattende med programmets principper. Som medlem af Global Compact får man sparring, netværk og inspiration til sine virksomhedsaktiviteter gennem programmets nationale og regionale aktiviteter. Global Compact har samtidig lagt en stor mængde ‘håndbøger’, rapporter, video’er mv. ud på et omfattende online-bibliotek, hvor ressourcerne er tilgængelige for alle der interesserer sig for virksomheders mulighed for at bidrage til global bæredygtighed.

Globalt samarbejde – fælles løsninger
For Sara Krüger Falk er den globale FN-ramme for bæredygtighed som Global Compact-programmet arbejder i et vigtigt aktiv. Såvel det lokale som det nationale perspektiv er vigtigt, men den globale tilgang giver en fælles international reference-ramme som gør det muligt at udvide og udvikle virksomhedernes indsats. Verden bliver i stadig højere grad globaliseret, og mange virksomheder arbejder og tænker i forvejen internationalt. Når man eksporterer sine varer, importerer arbejdskraft, materialer eller råstoffer, eller indgår samarbejdsaftaler med internationale partnere, så kommer der ofte udfordringer i spil eksempelvis omkring miljø og arbejdsrettigheder, som ikke på samme måde kommer i spil hvis man udelukkende agerer i en dansk sammenhæng. Desuden påpeger Sara Krüger Falk at bæredygtigheds-udfordringerne er globale og skal imødegås i en global sammenhæng – og de 170 lande der er engageret i Global Compact udgør en massiv kollektiv ramme med mange forskellige ressourcer der kan styrke den fælles indsats.

For Sara Krüger Falk er det et vigtigt tiltag, at FN’s nye bæredygtighedsmål for de kommende 15 år inddrager virksomhedernes engagement som værende afgørende for, at der udvikles løsninger på verdens sociale og miljømæssige udfordringer. Hun mener at dette er et vigtigt skridt, da det er et signal om, at de globale udfordringer er så store, at det ikke er noget nationalstaterne eller organisationerne kan klare alene – og det giver den enkelte virksomhed mulighed for at bidrage i en global indsats ud over deres egne lokale mål. Desuden giver dette globale fællesskab en global referenceramme der åbner for nye muligheder for nye samarbejdsrelationer og forretningspartnere, hvor man i fællesskab kan arbejde for at fremme forretningsmulighederne i bæredygtighed og optimere virksomhedernes samfundsansvarlighed.

Sara Krüger Falk pointerer, at for den enkelte virksomhed, uanset størrelse, arbejdsområde og ressourcer, er arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed en proces hvor der altid vil være plads til forbedring – og Global Compact kan bruges som inspiration og motivation til at virksomhederne yder deres egen unikke indsats:

“Det handler om at komme i gang. Pointen er, at når det handler om bæredygtighed, så skal vi have flest mulige aktører på banen. Og alle kan – og skal – hele tiden arbejde på at blive bedre og gøre mere”.

Tak til: Sara Krüger Falk, CSR-konsulent ved Dansk Industri (DI).

LINKS:

Global Compact’s Bæredygtighedsprogram
Global Compact i Danmark/Skandinavien
Ti-punkts bæredygtigheds-program
Global Compact’s Online ‘Bibliotek’

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top