skip to Main Content

Portræt af Allehånde

Allehånde driver cateringvirksomhed og café  og har til huse i København, hvor virksomheden skaber jobmuligheder for døve kokke. Vi bringer et portræt af virksomheden.

Af Annette Willig

Den erhvervsdrivende fond Allehånde driver cateringvirksomheden Allehånde Køkken, der leverer frokostordninger og mad til møder, konferencer og selskaber, sommercaféen Allehånde Café, der har til huse på en båd, og Spisetrommen Allehånde i Hørsholm Kulturhus. Desuden står Allehånde for kantinedriften på to gymnasier.

Foreløbig – fristes man til at sige, for virksomheden øgede sin omsætning med 400% på de første knap fire år fra fondens etablering i 2009, og fonden kunne i 2010 uddele sin egen pris på 25.000 kr., der gik til Tegnstuen på Nørrebrogade i København.

En helt almindelig og helt særlig virksomhed
Den socialøkonomiske virksomhed Allehånde drives på markedsvilkår og klarer sig på både pris og høj kvalitet i en konkurrencetung branche.

I et interview i erhvervsbladet CSR (14.03.14) siger Simon Sheard, der er direktør for fonden og den ene af initiativtagerne: ”Idéen var ikke en socialøkonomisk virksomhed, men en bæredygtig forretningsmodel, som finansierer og løser sociale udfordringer ved at inkludere udsatte på lige vilkår.” Og i forlængelse heraf giver han følgende råd: ”Sørg for en rigtig entreprenør i ledelsen. En, som forstår, hvad der kræves for at drive forretningen.”

Den sociale del af Allehånde handler om at skabe job og uddannelsesmuligheder til døve og hørehæmmede, der ansættes med rigtige ansættelseskontrakter på almindelige arbejdsmarkedsvilkår fra dag ét – med Allehåndes egen formulering har virksomheden ikke ”opbevaringspladser” for kommunen, men kun rigtige job.

At virksomheden drives på markedsvilkår betyder ikke kun uafhængighed af offentlige tilskud, men også uafhængighed af betingelserne i de offentlige ordninger, der gælder for fx udsatte kontanthjælpsmodtagere. Det rigtige job betyder, at praktikanterne kan arbejde i Allehånde i den tid, der skal til for at ruste dem til at kunne fungere i et andet job eller blive motiveret til at tage en uddannelse.

Allehånde

Fokus og bagland
På idéstadiet fik initiativtagerne det råd at fokusere på en afgrænset målgruppe, og Døveforeningen af 1866, som de i forvejen havde gode kontakter til, støttede tidligt op om projektet, så det fik den troværdighed, det giver, at have en organisation i ryggen.

Men selve finansieringen af opstarten er den kendte historie om ikke at kunne finde investorer, så det blev midler fra en række private fonde, der dækkede etableringsudgifterne.

Den eksemplariske overdrivelse
Filosofien bag de reelle ansættelser er afgørende for tilgangen til arbejdet i Allehånde. Man fokuserer på ”at udvikle potentialer og udnytte ressourcerne hos arbejdsmarkedets udsatte og gøre dem til værdifulde bidragydere”, som det udtrykkes i et internt papir, og man tror på, at det sker bedst, når alle er rigtige medarbejdere og fra første dag får deres del af ansvaret for virksomhedens drift.

Vi har ikke et samfund, der har gjort plads til de udsatte, og de mennesker, der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarkedet, vænner sig ifølge Simon Sheard til ikke at skulle præstere eller, kunne man tilføje, tage en kommunalt betalt praktik alvorligt.

I Allehånde derimod finansierer forretningen den sociale del. Så driften af en virksomhed med ambitiøse kvalitetsmål begrunder sammen med menneskesynet den model, man har valgt at arbejde efter: Der skal leveres og leveres kvalitet, kunderne skal være tilfredse – det er fokus, og alle medarbejdere er nødvendige, når det skal lykkes.

”Vi skal være et eksempel, og vi overdriver”, siger Simon Sheard, og medstifter og kommunikationsansvarlig Henrik Riber skriver i artiklen Forretning og mennesker: ”Det ansvar og den seriøsitet, Allehånde møder andre mennesker med, giver grobund for den selvtillid, som i sidste ende skal til for at komme i arbejde. Og det virker for alle!” Senere opsummerer han: ”Allehånde er en løsning, en mulighed, en model. Men Allehånde er ikke den endegyldige sandhed.” (Når aktivering bliver spiselig, Handicapidrættens Videnscenter, 2013)

Den eksemplariske overdrivelse, det gode, gennemtænkte eksempel, modellen til efterfølgelse og læring – Allehånde vil tydeligvis sætte en dagsorden for inklusion og med deres egne ord ”udfordre samfundets sociale modeller”.

Den tosprogede dagligdag
I Allehånde arbejder døve og hørende side om side og kommunikerer på to sprog: dansk og tegnsprog. Filosofien er, at alle har ansvar for at forstå og blive forstået (noget, der i parentes bemærket kunne være et godt statement på enhver arbejdsplads).

Til at understøtte kommunikationen er der undervisningsmoduler i tegnsprog med 2 timer/uge i 8 uger fordelt på året, så man får en fælles basis. Når køkkenet arbejder, er der som regel en tegnsprogstolk til stede, og i frokostpausen, hvor det skal være muligt at slappe af, er der altid en tolk. Udgifterne til tolkning dækkes af den tolkebevilling, der følger med hver enkelt døv eller hørehæmmet.

Den største udfordring
At flytte døve og hørehæmmede fra en position som arbejdsmarkedets udsatte til at være efterspurgte medarbejdere kræver mere end en god sprogpolitik, en ansættelseskontrakt og en virksomhed med ambitiøse værdier – det kræver ifølge Simon Sheard fokus på god intern ledelse.

Personaleledelsen er den største udfordring, fordi udviklingen af de udsattes potentialer kræver, at de ressourcestærke medarbejdere skal kunne løfte de svagere kollegaer. Og for at kunne gøre det, skal man med Simon Sheards ord kunne reflektere.

Oplæring og udvikling kræver løbende refleksion. Det gælder generelt og dermed naturligvis også i virksomheder på det traditionelle arbejdsmarked, der påtager sig at tage udsatte i praktik. Men sådanne praktikforløb er sjældent ubetingede successer, fordi oplæring og inklusion tager tid.

Det handler imidlertid ikke kun om tid. Den erfarne socialøkonomiske virksomhedsleders fokuspunkt viser, at det vanskelige er at kunne lære medarbejderne at forholde sig bevidst til udviklingsprocessen.

Wise Food fra Allehånde

Socialøkonomisk succes
Erfaring og professionalisme på forretningsdelen for at kunne løse sociale udfordringer, det var Simon Sheards anbefaling, og den forudsætning opfylder både han og salgsleder Nille Presskorn til fulde. Den korte versionen lyder, at begge har en bred erhvervs- og ledelsesmæssig baggrund, bl.a. inden for restaurationsbranchen, begge har været selvstændige, og begge er aktive i forhold til udvikling af egen og andres faglighed. Simon er ved at færdiggøre en master i socialt entreprenørskab, Nille en master i projektledelse.

Nille Presskorn er medforfatter til en bog om salgspsykologi, hun underviser i faget og har netop udviklet og fået godkendt en ny uddannelse, ”bæredygtig socialøkonomi”, på akademiniveau. Den vil blive udbudt på KEA, Københavns Erhvervsakademi, og er rettet mod mellemledere og nystartede.

Salgslederens opgave er at øge omsætning og produktion, men det er lysten til at udvikle og forbedre, der driver mig, som der står i en af Nille Presskorns skriftlige præsentationer. Når hun skal illustrere Allehåndes succes, fortæller hun med stolthed om de unge, der søger ind på en uddannelse, hvor de er den eneste døve, eller om praktikanten, der efter ½ års ansættelse gerne vil vide mere om fagforeningen, så han kan få tjekket sin ansættelseskontrakt. Så er de virkelig integreret!

Allehånde har i dag 13 døve og 11 hørende fuldtidsansatte samt 2 døve og 4 hørende på deltid.
Virksomheden har indtil videre uddannet 5 kokke og 2 kantineassistenter, og yderligere 9 døve har påbegyndt uddannelse efter at have arbejdet i Allehånde.

For virksomhedens sociale indsats har Allehånde modtaget foreløbig 4 priser!

FAKTA
Adresse: Allehånde Administration, Griffenfeldsgade 44, bygning 11, kld., 2200 København N
Mail: info@allehaande.dk
Web: www.allehaande.dk
Virksomhedsform: Erhvervsdrivende fond, oprettet 2009 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top