skip to Main Content

Ny bog om omstilling af Jørgen Steen Nielsen

SED anmelder Jørgen Steen Nielsens nye bog ”På den anden side. En rejse i omstillingens grænseland”, som udkommer i dag d. 27. oktober 2015.

Af Niels Johan Juhl-Nielsen, næstformand i SED, seniorrådgiver og co-founder af Transition Towns i Danmark.

Resiliens – bidrag til en ny fortælling

Jørgen Steen Nielsen, journalist på Information, trak sig i foråret 2015 tilbage. For en periode isolerede han sig i et lille samfund i det nordligste Scotland, på en lokalitet (Scoraig), hvor man ikke sådan lige kan komme tilbage til mainstream-livet. Ikke for at skrive til sin avis, men for – vel i ca. en måned – i det lille samfund at reflektere over udviklingen/”afviklingen” i verden – set fra det lille samfund med dets særlige kvaliteter.

Som mangeårig læser af Information – og ikke mindst af Jørgen Steen Nielsens artikler – er der i bogen mange genkendelige vinkler på beskrivelsen af verdens gang. Den bagvedliggende fortælling er i korthed, at landene er kommet ind i en hidtil uhørt indbyrdes konkurrence, der handler om at erhverve markedsandele – samtidig med, at natur, dyr, mennesker og samfund, ja kommende generationer vil lide under det. Konkurrencen har over tid udviklet en helt ny kultur, ja en hel mental infrastruktur, som vi alle mere eller mindre er underlagt.

Dilemmaet er komplekst: på den ene side er det åbenlyst, at ”verden” ikke kan fortsætte ad den vej, vi bevæger os. Det billede står mere og mere klart for hver dag, der går. På den anden side, så ligger alternativerne til et truende kollaps i dag ikke umiddelbart som reelle valgmuligheder.

Læseren følger Jørgen Steen Nielsen – som erklæret fuld af tvivl – i hans observationer og overvejelser i stenhytten i Scoraig med de 20-30 husstande. Et retreat hos et lille lokalsamfund med rum for refleksion og en mulig nytænkning og perspektivering af vores allesammens og forfatterens eget liv og fremtid.

For det lille samfund konkluderer forfatteren hurtigt efter ankomsten, at det lille samfund har udviklet såvel ”cooperative economy” som ”collaborative economy”. Med jord, husdyrhold og egen energiforsyning muliggøres en vis grad af selvforsyning (crofting) og udover graden af modstandsdygtighed (resiliens) fokuserer forfatteren på kvaliteterne i minisamfundet: nærværet med natur og mennesker, sammenholdet, den fælles historie, frigørelsen af individuelle ressourcer i forhold til livet i storbyen, en frigørelse som dog samtidig underlægges de ydre rammebetingelser mv. (afstanden til købmanden, knaphed på brænde, den gensidige afhængighed af det sociale fællesskab). Til de helt åbenlyse umiddelbare fremskridt konstaterer forfatteren en næsten fysisk-psykologisk ”renselse” ved deltagelse i dagliglivet i Scoraig, borte fra hovedstadens trommerum.

Klemt i en modstilling mellem modstandsdygtighed og konkurrencedygtighed forsøger forfatteren at gøre læseren forståelig, hvordan vi er havnet hvor vi er og dermed i et dilemma, hvor gamle begreber et ”out” og de nye ikke er på plads endnu. Med reference til James Galbaith (”The End of Normal”) redegøres for baggrunden for udviklingen frem mod ”teorien om økonomisk vækst” og ”økonomi som en religion”.
Den ”Nødvendighedens politik”, der igen og igen refereres til i bogen, relateres til det storpolitiske drama om et evt. tilvalg af en EU-USA frihandelsaftale (TTIP). Anbefalingerne fra den danske Produktivitetskommission udgør derimod blot et forsøg på at trimme den danske model til den accelererende internationale konkurrence.

Dansk landbrugs sørgelige udvikling gennemgås – fra efterkrigstidens (1945) mange husmandsbrug med fokus på jord, dyr og familie til nutidens godsejervælde ude på et skråplan, der truer ikke blot fødevaresikkerheden, men også naturen, samfundsøkonomien og ja endog bønderne og deres familier. Nye muligheder for at erhverve folkeaktier til frikøbte landbrugsarealer efterlader dog læseren med et lille håb, der fortjener opfølgende undersøgelse.

På rejsen tilbage i den nyere historie omtales også, hvordan Socialdemokraterne opgav Trivselsprogrammet, da partiet i 2011 dannede regering og med Corydon som finansminister i stedet valgte et fokus på udviklingen af Konkurrencestaten.

Hvordan vi opbygger robusthed (resiliens) – med fokus på mennesker, dyr og natur – op imod ”Nødvendighedens politik” bliver således bogens centrale tema. Hvor andre har overvejelser om at udfordre magten og mainstream direkte (kamp mod finanskapital, miljøsvineriet, wellness-bølgen, dyremishandling mv.) eller har nået til en erkendelse af, at overmagten er for stor (f.eks. bevægelsen ”The Dark Mountain Project”) eller retter ind efter en national opfølgning af FN’s 17 nye verdensmål, så er Jørgen Steen Nielsen ikke mindre radikal, men har som udgangspunkt andre bærende værdier for fremtiden.

Tillid, fællesskabet og respekt for en pluralistisk tilgang til omstillingen fører Jørgen Steen Nielsen frem til en omtale af såvel Økosamfundene, organiseret i Global Ecovillage Network og understøttet af Gaia Trust samt af Transition Network med konceptet Transition Towns.

Awareness om hele indholdet af en omfattende risikoanalyse, nødvendigheden af at etablere nye fællesskaber og udviklingen af resiliens i det sociale og i forhold til naturen og i et perspektiv med fokus på bæredygtighed – det er elementerne i Jørgen Steen Nielsens ”nye fortælling”.

”På den anden side” leverer et væsentligt og udogmatisk bidrag til en fælles fortælling om nødvendigheden af en omstilling til resiliens og bæredygtighed. Men med bogen liggende tilbage på bordet blot yderligere dette: ”I’m still confused, but on a higher level!”.

Bogen er forsynet med et særdeles omfangsrigt noteapparat med henvisninger til en fordybelse.
Den store Omstilling”, forfatterens tidligere bog, udkom yderligere i en billigudgave til 59,95- kr.
Herfra skal – sammen med en anbefaling af forfatterens nye bog – lyde en opfordring til, at der tilsvarende udgives en billigudgave af ”På den anden side”.

Fakta
Titel: På den anden side. En rejse i omstillingens grænseland
Forfatter: Jørgen Steen Nielsen
Forlag: Informations Forlag
Udgivelsesdato: d. 27. oktober 2015
Bogen er på 240 sider og kan købes for 299,95- kr. her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top