skip to Main Content

Borgerdag – Civilsamfundets tænketank

BORGERDAG er et nyt initiativ, der har til formål at skabe en platform for omstilling af vores liv, lokalsamfund og land til bæredygtighed.

Ønsket med BORGERDAG er at være en del af løsningen, fremfor en del af problemet og håbet er, at Borgerdag 3. onsdag i måneden vil udvikle sig til en bevægelse, hvor vi som borgere giver hinanden, verdens politikere, andre beslutningstagere og meningsdannere medspil til at omstille os selv, vores fællesskaber og samfund til bæredygtighed.

Folkene bag BORGERDAG har brugt et års på at forberede konceptet og inviterer nu til verdenspremiere inviterer nu til den første Borgerdag onsdag den 21. oktober 2015 i København, hvor dagens tema er: HVAD ER DET FOR TING, DU ELSKER, OG SOM ER TRUET AF KLIMAFORANDRINGER?

BORGERDAG konceptet tager fat på et af verdens og især vestens store problemstillinger – nemlig at økonomiske udvikling er stagneret i et uløseligt paradoks. På den ene side er ’vækst’ en nødvendighed for at opretholde det eksisterende samfundsgrundlag og samtidig implicerer “ny vækst” en samfundsnedbrydende konsekvens, ved at skabe mangel på råmaterialer, øge miljøbelastningen og medføre potentielle klimaforandringer.

Spørgsmålet er om verden vil overleve en ny vækstbølge, hvis den skabes på samme grundlag som vi allerede kender konsekvenserne af?
Og om vi tør kun at lade ansvaret være op til det politiske niveau, erhvervslivet og professionelle tænketanke eller om det er borgerne som har løsningen?

Når vores livsstil er en del af problemet, så er livstilsændringer er en del af løsningen!
BORGERDAG kan i den forbindelse opfattes som en fælles omsorgsdag for jorden. Det er en skabende dag for borgere, der ønsker at omstille deres liv, deres lokalsamfund og
deres land til bæredygtighed.

Hvis det skal lykkes, skal vi bruge færre ressourcer og forbruge mindre. I stedet for at gå på arbejde og tjene penge til øget forbrug, der giver klimaforandringer og miljøødelæggelser, veksler vi mindre forbrug til mere tid.

Formålet med BORGERDAG er
• at blive en del af løsningen frem for at være en del af problemet.
• at skabe rum for menneskelige møder, der motiverer til personlig og samfundsmæssig omstilling.
• at støtte beslutningstagere til aktivt at turde sætte en bæredygtig dagsorden.

Borgerdag bliver derved en decentral ’tænketank’, på tværs af kommune- og landegrænser, som kan omsætte borgernes fælles tanker og visioner til handling

Borgerdagens indhold
• Nærvær – man mødes og fordyber sig, lytter, stiller spørgsmål og tager en pause fra hverdagens flygtighed.
• Samtale – man udfordrer hinanden på vigtige spørgsmål og temaer om bæredygtighed og omstilling. F.eks. hvad er vi klar til at give slip på? Hvordan ændrer vi vaner? Hvad er fremtidens livskvalitet? …og derved tages ansvar for de kommende generationer.
• Handling – Initiativgruppen samler dagens centrale spørgsmål og formidler dem på hjemmesiden borgerdag.dk/blog, sammen med evt. idéer og løsninger.

Borgerdag for alle
Borgerdag er for alle. Uanset om man er ung eller gammel, postbud, sygeplejerske, direktør, arbejdsløs, politiker eller studerende. Borgerdag er også en dag, hvor man på tværs af alle vore sociale, kulturelle, religiøse, køns-, aldersmæssige- og individuelle forskelle har mulighed for at møde hinanden som borgere og mennesker. Grundtanken er, at selv om vi er forskellige har vi det til fælles, at vi alle sammen er borgere og klar til at tage et individuelt ansvar i fællesskab.

Borgerdag overalt
Borgerdag kan finde sted i kantiner, kirker, kulturhuse, skoler eller som en vandreture. I parker og byhaver, boligområder, på byens torve og rådhuspladser. Det kan holdes i København, Allerød og Lemvig. I Hamborg, New York og Rio de Janeiro.
Borgerdag spredes i kraft af enkeltpersoner og deres netværk.

Sådan er du med
• Du går til en Borgerdag den 3. onsdag i måneden. Tid og sted kan du finde på borgerdag.dk
• Er det en hverdag – holder du en “omsorgsdag” fra dit arbejde. Da Borgerdag ikke er en aktion imod din arbejdsgiver, betyder det, at du ikke får løn den dag. I stedet tager du et ansvar for vores fælles fremtid.
• I samarbejde med fem medborgere kan du selv arrangere en lokal borgerdag.
Brug dit netværk og slå ‘dagen’ op på borgerdag.dk. Fra kl. 16 til 16.30 mødes alle borgerdags arrangementerne på en af byens pladser, torve eller måske Rådhuspladsen.

Praktisk
Tid: onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 9.30-16
Sted: Kulturhuset Sundholm, Sundholmsvej 8, 2300 København
Forplejning: Medbring noget godt til en fælles frokostbuffet / kage til kaffen. Der er te og kaffe på stedet.
Tilmelding: på info@borgerdag.dk senest den 16. oktober.
Kontaktpersoner: Bolette Nyrop 6169 6936 eller Ditlev Nissen 3048 4921

Program
På den første Borgerdag vil dagens værter, Bolette Nyrop og Ditlev Nissen, fortælle om baggrunden for og formålet med initiativet Borgerdag. I løbet af dagen vil de facilitere samtaler om, hvad du personligt har i klemme i forhold til bæredygtighed på det helt store niveau, nemlig i forhold til klima-udfordringen, og om, hvordan du oplever bæredygtighed på det helt nære niveau i din hverdag og dit liv.
Deltagere vil også blive udfordret på, hvordan Borgerdagskonceptet kan blive meningsfuldt for dem at deltage i fremtidigt.

Læs mere på: På www.borgerdag.dk og www.facebook.com/borgerdag

 

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top