skip to Main Content

Global Compact

Ansvarlige virksomheder bliver en vigtig del af FN’s nye mål for bæredygtighed, og når FN’s nye globale mål for bæredygtighed skal omsættes til også at omfatte ansvarlig virksomhedsførelse, bliver det Lise Kingo, tidlige koncerndirektør fra Novo Nordisk, som skal stå i spidsen.

Lise Kingo har arbejdet i mere end 20 år for Novo Nordisk og kommer her fra en stilling som koncerndirektør som CSR-ansvarlig, hvor hun har været frontløber i virksomhedens arbejde med at tage samfundsansvar. Fra 1. September bliver hun leder for FN’s program for bæredygtighed ”Global Compact”, der har til formål at bidrage til, at virksomheder over hele verden udviser ansvarlig virksomhedsførelse og bidrager til at løse globale udfordringer, eksempelvis omkring forurening og fattigdom. “Global Impact”-programmet tager afsæt i FN-vedtagne principper omkring universelt gældende menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og bekæmpelse af korruption. Værdigrundlaget er formuleret i et ti-punkts principprogram, hvor målet er at tilvejebringe en bæredygtig og inkluderende dagsorden i den globale økonomi til gavn for mennesker, miljø og markeder.

Den nye leder tiltræder samtidigt med, at FN’s generalforsamling endeligt vedtager 17 nye globale mål for bæredygtighed på et møde i New York 25.-27. september 2015. Planen, der består af 169 underpunkter, skal lægge kursen for global bæredygtig udvikling for de næste 15 år, og som noget nyt omfatter målsætningerne ikke bare udviklingslandende men alle lande.

For Lise Kingo er det en væsentlig del af hendes kommende ledelsesopgave hos “Global Compact” at styrke den globale organisation omkring virksomhedernes samfundsansvar og engagere virksomheder i at medvirke til at gennemføre de nye bæredygtigheds-mål. Derfor står det øverst på den nye leders dagsorden at “Global Compact” går forrest i at omsætte de generelt formulerede målsætninger til konkrete arbejdsredskaber for virksomhederne:

Vores fokus er at oversætte målene til noget der er simpelt, let at integrere i en forretning, og noget, som kan inspirere til innovation og vækst i virksomhederne. Jeg forestiller mig, at vi kommer til at arbejde med det fokus i hvert fald i tre-fem år. Vi skal kunne fortælle flere og flere historier om, hvordan det bidrager til en virksomheds succesfulde vækst at tænke global udvikling ind i deres måde at drive forretning på,” siger Lise Kingo.

“Global Compact” omfatter p.t. 170 lande, hvor mere end 8.000 virksomheder og 4.000 andre organisationer aktuelt har tilsluttet sig initiativet.

Læs mere om Global Compact: Klik her!

Læs mere om principprogrammet i Global Compact: Klik her!

 

Global Compact I de nordiske lande: Klik her!

Læs mere om Lise Kingo’s overvejelser om det nye job: Klik her!

Kilder: www.unglobalcompact.org og www.csr.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top