skip to Main Content

Robin Hood

Robin Hood er New Yorks største organisation for fattigdomsbekæmpelse. Organisationen arbejder målrettet på at finde, finansiere og skabe de mest effektive programmer og skoler, for at skabe resultater for familier i byens fattigste kvarterer.

Siden Robin Hood blev stiftet i 1988, har organisationen rejst mere end 1,95 milliarder dollar i kontanter, varer og tjenester til at drive hundredevis af de mest effektive suppekøkkener, hjemløsecentre, skoler, job-trænings programmer og andre vitale tjenester. Det er alt sammen indsatser og værktøjer, der er med til at give de mennesker i New York, der har mest brug for det mulighed for at bygge et bedre liv.

Robin Hoods bestyrelsens betaler alle omkostninger til administration, fundraising og evaluering , så når man donerer til organisationen kan man være sikker på, at 100% af donation går direkte til at hjælpe newyorkere i nød.

Robin Hood gør meget ud af at være effektive, og organisationen har udviklet en matrix, som de kalder ”Relentless Monetization” (Ubønhørlig overvågning), så man hele tiden kan se resultat af indsatsen. På den måde er organisationen også i stand til at kunne vælge, hvor man skal bruge de donerede penge, så de virker mest effektivt i forhold til at kunne bekæmpe fattigdom.
Det kan f.eks. være et spørgsmål om pengene er bedre investeret en skole der uddanner 50 tiddligere frafaldende studerende eller i et jobtrænings, som kan 75 ledige arbejder placeret i langtidsjobs.

Robin Hoods matrix består af 4 trin:

Først identificerer man hvert opgave-relevant resultat, der er genereret på baggrund af et tilskud. Det kan f.eks. være en skole, der vha. et tilskud forbedre raten af elever der får en gymnasieuddannelse og forbedre den fremtidige sundhed for de færdiguddannede på lang sigt.

Dernæst tildeles resultatet en værdi i dollars (man ” økonomiserer” værdien af en studentereksamen og forbedret sundhed).

For det tredje sammenligner man specifikt, hvad der sker for deltagere i organisationens programmer – de studerende i de skoler der får tilskud, og arbejder der deltager i organisationens programmer i forhold til hvad der ville være sket for dem, hvis de rent faktisk ikke havde modtaget hjælp fra Robin Hood. ( Organisationen kalder det for kontrafaktiske estimater).

For det fjerde anvender man disse estimater til at lave et cost-benefit forhold, mellem den mængde filantropisk velgørenhed, man kan få pr dollars.

Cost-benefit forholdet kan sidenhen anvendes til at sammenligne effekten af de forskellige tilskud, også selv om de er forskellige i form og formål.

Robin Hood anvender metoden til at vurdere en lang række af interventioner i forhold til fattigdomsbekæmpelse, og den er et nyttigt værktøj i forhold til at isolere hvilke specifikke faktorer, der er med til at afgøre om et program får succes eller mislykkes.

Robin Hoods fokus på at være effektive når det gælder om at få mest muligt ud af donationerne, ser ud til at virke. Organisationens job-træningsprogrammer er f.eks. dobbelt så effektive som andre programmer, i forhold til at tiltrække bedre lønninger og have en bedre rate for fastholdelse af job på længere sigt.

Robin Hood investerede i 2014 132 millioner dollars i 210 af de mest effektive programmer til at bekæmpe fattigdom i New York.

Læs mere om Robin Hood på www.robinhood.org

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top