skip to Main Content

Burning Man

Burning Man er en ugelang årlig begivenhed, der på en ny måde samler bæredygtighed, kultur, innovation, fællesskab og samskabelse i et.

Året rundt forbereder mennesker verden over ekseptionelle installationer, projekter og bygninger, som opføres i ørkenen i Black Rock City og er med til at skabe en helt speciel midlertidig by for tusindevis af mennesker.

Begivenheden begynder på den sidste mandag i august, og slutter den første mandag i september, som falder sammen med den amerikanske Labor Day ferie.
Begivenheden har fået sit navn fra den rituelle afbrænding af et stort træ statue, som der sættes ild på lørdag aften.

Når det hele er slut rives alt ned, og der efterlades ingen spor efter de mange menneskers aktiviteter i ørkenen. Det er en del af Burning Man konceptet at vise resprkt for miljøet og om muligt efterlade stedet i bedre stand, end da man tog det i brug.

Burning Man kan beskrives som et eksperiment i fællesskab, kunst, radikal selvudfoldelse, bæredygtighed og radikale selvtillid.
Det hele begyndte på San Franciscos Baker Beach i 1986 da Larry Harvey og hans ven Jerry James bankede en improviseret træfigur sammen og trak den ned til Baker Beach ved sommer solhverv og brændte den af.
Den aften samledes 20 nysgerrige for at være med. Men interessen er vokset betydeligt siden. I 1990 flyttede eventen til Black Rock Desert i det nordlige Nevada, i USA, og i 2014 havde Burning Man 65,922 deltagere.

Burning Man er i dag en global organisation for en kultur omkring kreativitet på 6 kontinenter og i mere end 50 lande – og bevægelsen er i vækst.

I 2013 grundlagde Larry Harvey ”Burning Man Project”, en non-profit organisation, der har en fast stab på 70 ansatte året rundt og et årligt budget på næsten 30 millioner dollars.

Det er Burning Man organisationens vision at give mennesker store, respektindgydende og glædelige oplevelser, som kan løfte menneskelivet som sådant, adressere sociale problemstillinger og inspirere til en følelse af kultur, fællesskab og personligt engagement.

Burning Man

Burning Man begivenhed og bevægelsen styres af 10 Principper, der oprindeligt er formuleret af Larry Harvey, men som er blevet en del af kulturgrundlaget og værdisættet for den mangesidede bevægelse:

1. Radikal Inklusion:
Enhver kan være en del af Burning Man. Fremmede budes velkommen og respekteres.

2. Gavegivning:
Burning Man tilskynder det at giver gave. Værdien af en gave er ubetinget. Man overvejer ikke, om man får noget igen eller noget i bytte af samme værdi. I stedet for at bruge kontanter opfordres deltagere på Burning Man til at stole på en gave økonomi,.

3. Anti-kommercialisering:
Burning Man ønsker et miljø, der er helt fri af kommercielle sponsorater, transaktioner eller reklamer og beskytter begivenheden mod at blive genstand for sådant.

4. Radikal selvtillid:
Burning Man tilskynder den enkelte til at sørge for motion og stole på sine indre ressourcer. På grund af begivenhedens barske i ørkenen forventes deltagerne selv at være ansvarlige for deres egen behov og underhold.

5. Radikal selvudfoldelse:
Radikal selvudfoldelse sker på grundlag af de unikke gaver den enkelte besidder.
Deltagerne på Burning Man opfordres til at udtrykke sig selv på en række måder gennem forskellige kunstformer og projekter.

6. Fælles indsats:
Burning Mans fællesskab værdsætter kreativt samarbejde og stræber efter at producere, fremme og beskytte sociale netværk, offentlige rum, kunstværker, og metoder til kommunikation, der støtter en sådan interaktion. Deltagere opfordres til at arbejde sammen med og hjælpe kolleger og andre deltagere.
7. Ansvar for civilsamfundet:
Medlemmer af Burneig Man fællesskabet bør påtage sig ansvaret for den offentlige velfærd og bestræbe sig på at kommunikere dette til deltagerne.

8. Undlade at efterlade spor:
Burning Man fællesskabet respekterer miljøet og er forpligtet til ikke at efterlade fysiske spor af sine aktiviteter.

9. Deltagelse:
Burning Mans fællesskab er af den opfattelser at transformation og forandring for den enkelte og for samfundet kun kan ske gennem et dybt menneskeligt deltagelse.

10. Umiddelbarhed: Den øjeblikkelig erfaring er, på mange måder, den vigtigste prøvesten og værdi i Burning Mans kultur. Og ingen ide eller teori kan erstatte den umiddelbare erfaring.

Burning Man finder i 2015 sted d. 30. august- d. 7. september i Black Rock City.

Læs mere om Burning Man og se nogen af de fantastiske projekter og bygninger, der har været del af begivenheden de seneste år: Klik her! 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top