skip to Main Content

Årsmøde i Frivilligt Forum 2015

Frivilligt Forum afholdt Årsmøde 2015 d. 22. april. Vi har lavet et referat fra mødet.

Hvordan er rollefordelingen mellem det offentlige og de frivillige i det frivillige sociale arbejde. Og hvordan samarbejde? – Således blev temaet for årsmødet i år defineret.

Medstifter og seniorrådgiver for CEVEA Jens Jonathan Steen (JJS) indledte med et bidrag, hvor han omtalte muligheder og risici i relationel velfærd.

Konkurrencestaten tilbyder ikke noget tilfredsstillende svar på velfærdsstatens udfordringer. Den trækker på neoliberalismens tankegods. – I stedet må velfærdsmedarbejderen i en ny offensiv stor fortælling favne alle borgerne i en indsats for samfundet i sin helhed. En ny visionær velfærdsfortælling må tilbyde og rumme en ny styring af den offentlige sektor baseret på en bottom-up tankegang.

Men til at understøtte en sådan forelæggelse af en fortælling trænger en diskussion sig på om statens rolle og inklusion af både marked og civilsamfund. En sådan afklaring tilbagestår.

JJS henviste her til det nyttige i en ”relationel koordinering” – mellem marked, civilsamfund og stat – som udtryk for en systematisk tænkning (altså ikke systemisk). Man kan sige, at relationel koordinering er en koordinering af arbejdsprocesser gennem relationer, der bygger på fælles mål, fælles viden og gensidig respekt.

Herefter gennemgik JJS de syv trin i en relationel koordination:

Fælles mål, Fælles viden, Gensidig respekt (tilsammen relationer), Problemløsende kommunikation, Hyppig kommunikation, Rettidig og Korrekt (tilsammen kommunikation). Alt sammen nødvendige elementer, hvis der skal sikres en god og effektiv rationel koordinering.

Som brudstykker til at definere fremtidens velfærdssamfund blev følgende elementer oplistet: Kapacitetsopbygning, lokal / decentral autonomi, individuelt tilpassede forløb, medarbejder og brugerstyring (checks and balances), faglighed og motivation og – frem for alt – en ny og modstandsdygtig fortælling.

Højskoleforstander Jørgen Carlsen (JC) havde fået opgaven at besvare spørgsmålet, om vi har behov for en civilsamfundsalliance. Han malede med den brede pensel. Han talte om, at vi gerne vil leve et væsentligt liv, at livet er værd at leve. Om at politikerne i 1960 benyttede sloganet ”gøre gode tider bedre!” og i 1961 etablerede Ministeriet for Kulturelle Anliggender – tiltænkt som et superministerium. Ministeriet skulle i fremtiden sætte kursen for Danmark!

Men den ambition blev kortvarig. Med nyliberalismen (introduceret gennem Reagan og Thatcher) skulle borgerne i stedet måles på deres produktivitet og værdiskabelse i produktionen. Borgeren skulle være ”soldat” for konkurrencestaten. Gennem 00’erne blev den globale orientering stadig tydeligere samtidig med, at ”fremgang, fornyelse og tryghed” blev betonet. Den nationale målsætning var, at Danmark i 2015 skulle være verdens mest konkurrencedygtige samfund. Det Nationale Kompetenceråd etableres. Vi kan derfor ikke bare ”slappe af”. Vi er underkastet hamsterhjulets særlige dynamik sådan, at vi helt er underlagt markedet – dét rokker ved menneskesynet og forholdet mellem stat og borger.

Med den stigende utilfredshed og manglende arbejdsglæde som et udtryk for hamsterhjulet, cementeres selvudviklingstyranniets faste greb om borgeren. Ikke overraskende mente JC ikke, at meningen kunne være, at vi alle skal spændes for konkurrencestatens vogn, frivillige eller ikke-frivillige.

Så hvor skal vi hen, do?

JC havde et bud: Rigdomsforståelsen er blevet humaniseret. Rigdom bliver i dag forbundet med ”dèt at holde af”. Jo mere vi holder af, sætter pris på, glædes over, jo rigere et liv. Politik skal dreje sig om liv!

Det må handle om at elske verden så højt, at man også kan tage ansvar for den. Det må ske i nye fællesskaber, i nye rum – med kundskabsopbygning. Om ikke som et ungdomsoprør, så måske som et ældreoprør!

Forskellige repræsentanter for platforme i den frivillige verden gav deres bud på, hvilken rolle de frivillige vil komme til at spille i fremtiden.

Man forlod årsmødet med mange nye spørgsmål. Eksempler: I hvilken forstand giver det mening at tale om frivillige og frivillig-organisationerne som en samlet homogen gruppe? Hvis gruppen af socialt udstødte og udsatte er en funktion i og en konsekvens af samfundsmodellens iboende ”affalds-mekanisme”, skal man så ikke tænke og handle systemisk og ikke blot systematisk? Hvis vi med imperativet om vedvarende økonomisk vækst er på vej til at underminere hele civilisationen, er hele frivillig-diskussionen med fokus på ”socialt affald”, så ikke blot udtryk for en fortrængningspsykose, hvor vi er fixeret på velfærdsstaten og slet ikke medtænker udfordringerne fra fremtiden?

Se i øvrigt bidrag fra årsmødet her

Referat: Niels Johan Juhl-Nielsen

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top