skip to Main Content

Heldagsarrangement om socialøkonomiske virksomheder

Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder afholder sammen Merkurbank arrangementet
”Styrkelse af rammerne for socialøkonomiske virksomheder” d. 25. Februar 2015 i Aarhus.

Arrangementet skal bl.a. sætte fokus på, hvilke barrierer danske socialøkonomiske virksomheder oplever i forbindelse med adgang til risikovillig kapital og investering i det tidlige udviklingsstadium og på, hvordan rammer for socialøkonomiske virksomheder kan styrkes.

Programmet for dagen er opdelt i to programdele:

Om formiddagen kl. 9.45-12.30 afholdes workshoppen: Hvilke barrierer oplever danske socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med adgang til risikovillig kapital og investering i det tidlige udviklingsstadium?

Programmet om eftermiddagen kl. 13.30-16.30 byder på mulighed for at høre en række oplægsholdere give deres perspektiv på flere områder i forhold til socialøkonomiske virksomheder:
• „Hvad hjælper Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder med?“
ved Uffe Lembo, fuldmægtig, Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder,

• „Hvad betyder den nye lov for socialøkonomiske virksomheder?“
ved advokat Line Barfoed og advokat Knud Foldschack,

• „Den socialøkonomiske virksomhed og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse – hvad kan vi sammen?“
ved afdelingsdirektør Claus Skytt, Merkur i København, og

• „Hvad er forventningerne til fremtiden for socialøkonomiske virksomheder baseret på blandt andet vores dagligdag med socialøkonomiske virksomheder i Århus og de muligheder, den nye lov giver?“
ved skoleleder Torben Dreier, FO Aarhus.

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Baggrund for formiddagens programdel
Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder samarbejder med Merkur, Den Almennyttige Andelskasse og Roskilde Universitet, Center for Socialt Entreprenørskab om et EU-finansieret projekt, der skal klarlægge:

• Barrierer i det nuværende danske investeringsmarked for socialøkonomiske virksomheder
• Mulige forslag og konstruktioner, der i fremtiden kan understøtte socialøkonomiske virksomheders adgang til risikovillig kapital og investering i opstarts- og udviklingsfasen.

Baggrund for eftermiddagens programdel
For at understøtte interessen for at samarbejde med, aftage og efterspørge produkter fra samt investere i socialøkonomiske virksomheder skal disse have en klar profil blandt socialøkonomiske aktører, iværksættere, offentlige myndigheder på alle niveauer,
investorer samt almindelige virksomheder – og på sigt borgerne.
Dette søges bl.a. opnået ved at tilbyde socialøkonomiske virksomheder muligheden for at lade sig registrere i henhold til Registreringsordningen for Socialøkonomiske Virksomheder åbnede den 1. Januar 2015.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet: Klik her!

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top