skip to Main Content

Socialøkonomiske virksomheder er nævnt i ny boligaftale

Regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har indgået ny aftale om Landsbyggefondens midler d. 28. november 2014.

Aftalen afsætter 18 mia. kr. til renovering af de almene boliger fordelt over årene frem til 2020.
Aftalen sikrer også en fortsat stærk indsats i forhold til de udsatte boligområder med fokus på tryghed.

Der sættes midler af til en fortsættelse af den boligsociale indsats, til ændringer af infrastrukturen i boligområder og til nedrivning.
Socialøkonomiske virksomheder er nævnt i aftalens punkt 4, hvor det fremgår at:
” ..Parterne er enige om, at boligorganisationerne kan være et centralt omdrejningspunkt for koordinering af socialøkonomiske virksomheder med eksisterende boligsociale aktiviteter, rekruttering af de beboere, der ansættes i virksomheden og evt. også i kontakter til offentlige myndigheder mv.

På den baggrund peger parterne på mulighederne i at styrke boligorganisationernes samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder.
På den baggrund er der enighed om
– at der med sigte på at styrke boligorganisationernes samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder foretages en kortlægning af muligheder og barrierer for det lokale samarbejde i de udsatte boligområder mellem boligorganisationer og socialøkonomiske virksomheder for herigennem at styrke arbejdsmarkedsparathed og beskæftigelsesmuligheder for de beboere i de udsatte boligområder, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet.”

I BL er socialøkonomiske virksomheder også kommet på dagsordenen, og i boligområderne er der en stigende interesse for at beskæftige sig med socialøkonomiske virksomheder bl.a. fordi de socialøkonomiske virksomheder kan være med til at styrke vores beboeres tilknytning til arbejdsmarkedet, skabe iværksættermiljø og nye funktioner i boligområderne.

Se mere om socialøkonomiske virksomheder i almene boligområder på BL´s hjemmeside: Klik her!

Læs den nye boligaftale: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top